Fakültemiz

    

1908 yılında İstanbul Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan Diş  Hekimliği Fakültesi köklü geçmişine ve geleneklerine bağlı, geçmişinden edindiği tecrübeler ve alanında deneyimli öğretim üyelesi kadrosuyla, modern teknolojiyi kullanarak geleceğin diş hekimlerini yetiştirmeyi  hedefleyen ve başarıyla yoluna devam eden bir fakültedir.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, ağız diş sağlığı alanındaki bilimselliğinin yanı sıra ; evrensel değerleri göz önünde  bulunduran, insana değer veren, insan odaklı , toplumun gelişimine katkıda bulunmaya istekli, mesleki açıdan donanımlı diş hekimleri yetiştirmektedir. Fakültemiz mezunları sadece meslekleri ile sınırlı kalmayıp; kültürden sanata ve dahi politikaya pek çok alanda topluma yön vermektedirler. 


Bilginin yenilenme hızının yüksek olduğu çağımızda, diş hekimliği alanındaki rekabette yoğun olmaktadır; fakültemiz bu sahada sadece lisans değil, tüm anabilim dallarında verdiği doktora ve uzmanlık eğitim programlarıyla diğer Diş Hekimliği Fakültelerine de öncülük etmektedir.

Fakültemizin seçkin ve alanında deneyimli öğretim üyeleri, mezuniyet sonrası eğitime; değişen ve gelişen bilgileri aktarmaya önem vermekte; alanımızda yeri olan mesleki örgütlere ve diğer fakültelere eğitim-öğretim açısından bilimsel destek olmaktadırlar.

Mezunu olduğum bu köklü ve geleceğe yön veren kurumda dekan olarak  görev yapmak şahsım adına büyük bir gurur ve sorumluluk kaynağı. Sorumluluğumuzun bilincinde olarak İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği ailesinin tüm bireylerinin , toplumun bugünkü ve gelecekteki gereksinimlerini dikkate alarak; daha başarılı ve donanımlı diş hekimleri yetiştirmek için tüm gücüyle çalışacağına inanmaktayım.


DEKAN

Prof.Dr. Gülsüm AK

Tarihçe

Fakültemizin tarihi, Sultan III. Ahmet’in kızı Esma Sultan adına 1781 yılında yapılmış olan Sultan Çeşmesi karşısında bulunan Menemenli ​Mustafa Paşa konağının,1909 yılında Eczacı ve Dişçi, Kabile ve Hastabakıcı Mekteplerine tahsis edilmesi ile başlamaktadır.


Mektebin ilk adı “Darülfünunu Osmani Tıp Fakültesi Eczacı ve Dişçi ve Kabile (Ebe) Mektepleri’dir. İlk Dişçi Mektebi Müdürlüğü’ne Tıp Fakültesi Meclis kararı ile Dr. Halit Şazi Bey getirilmiştir. Diş Tababeti Mektebi’ne tayin edilen ilk hocalar; Muallim Terziyen Efendi, Muallim Leon Efendi, Muallim Hüseyin Talat Bey ve Muallim Hristo Yuvenidis Efendi’dir. 28 Ekim 1909’dan Dişçi Mektebi Muallimler Meclisini toplayarak mektebin ilk ders programını yapmış ve öğrenci kaydının başlanmasına karar vermiştir.


Prof. Dr. Server Hilmi’nin müdürlüğü zamanında mektep, Kadırga’daki Menemenli Mustafa Paşa Konağı’ndan çıkarılarak Beyazıt’taki binaya getirilmiştir. Beyazıt’taki bu bina eskiden Jandarma Daire Başkanlığı olarak kullanılmaktaydı. Binanın iç kısmı yeniden yapılıp laboratuvar ve klinikler eklenip birçok yeni malzeme alınmış ve 1925 yılında yeni asistanlarında alınması ile çalışma şartları iyileştirilmiştir. “Diş Tababeti” ünvanı ve mektebe “Dişçi” yerine “Diş Tababeti Mektebi” denilmesi de yine Prof. Dr. Server Hilmi’nin müdürlüğü zamanına aittir. 1926’da bugün yerinde “Beyazıt Devlet Kütüphanesi” nin bulunduğu binaya taşınmıştır (Resim 1).


Prof. Dr. Server Hilmi Bey 17 Haziran 1920 ile 1 Nisan 1930 yılları arasında müdürlük görevini yaparak Cumhuriyet Döneminin ilk “Diş Tababeti Mektebi Müdürü” ünvanını almıştır. Bu dönemde ayrıca ileriki yıllarda Modern Diş Hekimliği Okulu ve fakültenin öğretim kadrosunun alt yapısı oluşturulmuştur.


1933 yılında kısa süre için Cenevre’de Diş Hekimliği tahsilini yaparak yurda dönen Prof. Dr. Kazım Esat Devrim döneminde üniversite reformu Ulu Önder Atatürk’ün talimatları doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.
31 Mayıs 1933 tarihinde çıkarılan bir kanunla İstanbul Darülfünun 1 Ağustos 1933 tarihinde lağvedilmiş ve 2 Ağustos 1933 tarihinde “İstanbul Üniversitesi” olarak yeniden kurulmuş ve Eczacı ve Dişçi Okullarının kadroları birbirinden ayrılmıştır. Eğitim süresi de 4 yıla çıkarılarak mektebin adı “İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yüksek Okulu” olarak değiştirilmiştir.


1948 yılında Diş Hekimliği Yüksek Okulu’nun, Diş Hekimliği Doktorası (Dr. Med. Dent.) diploması vermesi kararlaştırılmıştır.

“Diş Hastalıkları ve Tedavisi Kürsüsü’ne” bağlı olarak 1949’da “Çocuk Dişleri Servisi”, 1956’da ise “Periodontoloji Servisi” kurulmuştur. 
1953’de “Ortodonti” ve “Mektep Çocukları Diş Hekimliği” ihtisas dalı olarak kabul etmiştir.


11 Temmuz 1964’de Diş Hekimliği Yüksek Okulu, Tıp Fakültesinden ayrılarak “İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne dönüştürülmüş eğitim süresi de 5 yıla çıkarılmıştır.


31 Ocak 1969’da alınan bir kararla mesleki ders kürsülerine ek olarak Temel Tıp Bilimleri Kürsüleri kurulmuştur.

1965 yılında Diş Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi’nin C bloğuna taşınmış ve faaliyetlerini 1969 yılına kadar bu binada sürdürmüştür. Diş Hekimliği Fakültesi, 1970 yılında Çapa’daki mevcut binasına taşınmıştır (Resim 2).Fakültemizin -1. katında Ağız, Diş, Çene Radyolojisi Anabilim Dalı ve hasta ilk muayene,  zemin katında Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, 1. katında Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Kuron-Köprü Protezleri Birimi, 2. katında Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı  Total-Parsiyel Protezler Birimi, 3. katında Periodontoloji Anabilim Dalı ve Pedodonti Anabilim Dalı, 4. katında Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı ve Endodonti Anabilim Dalı, 5. katında Ortodonti Anabilim Dalı, 6. katında Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Çene-Yüz Protezleri Birimi ve Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Ağız Hastalıkları Birimi yer almaktadır.


Misyonumuz

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, çağdaş eğitim ve öğretim veren, bilimsel araştırma yapan, yetkin diş hekimi ve araştırmacı yetiştiren, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlık hizmeti sunan bir kurumdur.

Vizyonumuz

Vizyonumuz, akademik alanda uluslararası kabul görmüş; Türkiye’de lider, dünyada önde gelen bir eğitim, araştırma ve tedavi kurumu

olmaktır.

Bu vizyon çerçevesinde hedeflerimiz;

•    Öncelikle tercih edilen bir fakülte olmak

(Öğrenciler, akademisyen adayları ve diş hekimliği alanı tarafından),

•    Akademik yayın verimliliğinde lider fakülte olmak,

•    Tedavi hizmetleri verimliliğinde lider fakülte olmak,

•    Avrupa Yüksek Öğrenim Alanında yer almak,

•    Diploma denkliğini almak,

•    ADEE (Association for Dental Education in Europe) kriterlerine göre yeniden yapılandırılmış eğitim programının uygulanmasının sürdürülmesini sağlamak.


İlke ve Değerlerimiz

•    Atatürk ilkelerine bağlılık

•    Çevreye ve insana saygı

•    Etik değerlere bağlılık

•    Hasta haklarına duyarlılık

•    Hizmet kalitesine özen gösterme

Kalite Politikamız


Ağız ve Diş Sağlığı hizmetlerinde, hasta haklarına duyarlı, hasta memnuniyetini ön planda tutan, etik değerlere bağlı, modern tedavi
yöntemlerini uygulayan, güvenli sağlık hizmeti veren, yeterli, donanımlı personel ile hizmet veren, çalışan memnuniyetini önemseyen, Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyarak bu sistemin etkinliğini sürekli iyileştiren kurum olmak.


İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Olarak Takip Etmekte Olduğumuz Etik Değerlerimiz
 Halit Şazi KÖSEMİHAL

1909-1921

Darülfünunu-Osmani Tıp Fakültesi
Eczacı, Dişçi, Kabile ve Hastabakıcı Mektepleri
Dişçi Mektebi Muallimler Meclisi Başkanı


Mustafa Münif KOCAOLÇUN

1909–1916

Darülfünunu-Osmani Tıp Fakültesi
Eczacı, Dişçi, Kabile ve Hastabakıcı Mektepleri Müdürü


Mazhar Hüsnü DURAL

1916–1920
Darülfünunu-Osmani Tıp Fakültesi
Eczacı ve Dişçi Mektepleri Müdürü


 Server Hilmi BÜYÜKAKSOY

1920–1930
Darülfünunu-Osmani Tıp Fakültesi
Eczacı ve Dişçi Mektepleri Müdürü


Sait Cemil YİĞİT

1931–1932
Darülfünunu-Osmani Tıp Fakültesi
Eczacı ve Dişçi Mektepleri Müdürü


Mehmet Mahir TOKAY


1932-1933
Darülfünunu-Osmani Tıp Fakültesi
Eczacı ve Dişçi Mektepleri Müdürü


Prof. Dr. Kazım Esat DEVRİM

1933–1935
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Yüksek Okulu Müdürü
 

Ord. Prof. Dr. Alfred KANTOROWİCZ

1935–1949
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Yüksek Okulu Tedrisat Direktörü


Ord. Prof. Dr. Muhittin EREL

1940–1946
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Yüksek Okulu Müdürü


Prof. Dr. Hikmet YALGIN

1946–1955
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Yüksek Okulu Müdürü


Prof. Dr. Mustafa Pertev ATA

1955–1957
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Yüksek Okulu Müdürü


Prof. Dr. Suat İsmail Gürkan

1957-1959

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Yüksek Okulu Müdürü


Ord. Prof. Dr. Ekrem Behçet TEZEL

1959-1960

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Yüksek Okulu Müdürü


Prof. Ömer Şevket TAGAY

1960-1962

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Yüksek Okulu Müdürü


Prof. Dr. Lem’i BELGER

1962–1964

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Yüksek Okulu Müdürü


Prof. Dr. Suat İsmail Gürkan

1964–1966

İstanbul Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı


Prof. Dr. Mehmet Orhan OKYAY

1966–1970

İstanbul Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı


Prof. Dr. Gazanfer ZEMBİLCİ

1970–1973

İstanbul Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı


Prof. Dr. Lem’i BELGER

1973–1975

İstanbul Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı


Prof. Dr. Gazanfer ZEMBİLCİ

1975–1976

İstanbul Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı


Prof. Dr. İhsan Yılmaz MANİSALI

1976–1982

İstanbul Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı


Prof. Dr. Gürbüz ÖZTÜRK

1982–1984

İstanbul Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı


Prof. Dr. Nuri MUĞAN

1984–1987

İstanbul Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı


Prof. Dr. Peker SANDALLI

1987–1990

İstanbul Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı 


Prof. Dr. İsmail Suphi KONUKMAN

1990–1993

İstanbul Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı


Prof. Dr. Mehmet BEYLİ

1993–1996

İstanbul Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı


Prof. Dr. Altan Gülhan ÖZERKAN

1996–2002

İstanbul Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı


Prof. Dr. Firdevs Betül TUNCELLİ

2002–2005

İstanbul Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı


Prof. Dr. Sabri Hasan MERİÇ

2005–2013

İstanbul Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı