İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Duyurusu


Araştırmacıların Dikkatine;


“İLAÇ VE BİYOLOJİK ÜRÜNLERİN KLİNİK ARAŞTIRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK” 28/d maddesi ile “KLİNİK ARAŞTIRMALAR VE BİYOYARARLANIM BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARI ETİK KURULLARININ STANDART ÇALIŞMA YÖNTEMİ ESASLARI”   8.3 maddesi uyarınca İ.Ü.DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU 01.08.2018- 31.08.2018 01.08.2019 - 31.08.2019 tarihleri arasında 1(bir) ay süre ile çalışmalarına ara verecek olup, 01.09.2019 tarihinden itibaren çalışmalarına devam edecektir.