DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNDEN DUYURU

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNDEN DUYURU

01.10.2019 tarihinde Valilik kararı ile binamızın boşaltılmasını takiben 2019-2020 Eğitim Öğretim faaliyetlerinin aksamadan devam edebilmesi için Rektörlüğümüzün desteği ile birlikte hızla çözümler üretilmektedir. Buna göre;

02.10.2019 tarihinden itibaren 1 ve 2. Sınıfların;

* Teorik dersleri Beyazıt Rektörlük yerleşkesinde kesintisiz devam etmektedir.

* Mikrobiyoloji, Biyokimya, Histoloji ve Embriyoloji, Patoloji derslerinin pratikleri İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin Laboratuvarlarında ilan edilecek tarihten itibaren başlayacaktır.

* Simülasyon Laboratuvar eğitimleri 04.11.2019 tarihinden itibaren Beyazıt Rektörlük Yerleşkesinde başlayacaktır.

3,4 ve 5. sınıfların;

  • Teorik dersleri Beyazıt Rektörlük yerleşkesinde kesintisiz olarak devam etmektedir.
  • Yarım kalan hastaların tedavileri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Mediko Sosyal Merkezinde tamamlanacaktır.
  • Klinik uygulamaları ile ilgili bilgilendirme ayrıca duyurulacaktır.

Ders programlarına ait saat/ yer bilgileri öğrenci temsilcileri aracılığı ile aktif olarak paylaşılmakta, web adresimizde güncel olarak yer duyurulmaktadır.

Veznecilerdeki yapımı devam eden Bioteknoloji Binası kısa süre içerisinde tamamlanması ile birlikte Diş Hekimliği Fakültemiz burada tahsis edilen yeni yerinde faaliyetlerine devam edecektir.

Öğrencilerimizin, öğretim üyelerimizin, çalışanlarımızın ve hastalarımızın bilgisine saygı ile sunarım.

Prof.Dr.Gülsüm AK

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı