Tarihçe

Fakültemizin tarihi, Sultan III. Ahmet’in kızı Esma Sultan adına 1781 yılında yapılmış olan Sultan Çeşmesi karşısında bulunan Menemenli Mustafa Paşa konağının,1909 yılında Eczacı ve Dişçi, Kabile ve Hastabakıcı Mekteplerine tahsis edilmesi ile başlamaktadır.

Mektebin ilk adı “Darülfünunu Osmani Tıp Fakültesi Eczacı ve Dişçi ve Kabile (Ebe) Mektepleri’dir. İlk Dişçi Mektebi Müdürlüğü’ne Tıp Fakültesi Meclis kararı ile Dr. Halit Şazi Bey getirilmiştir. Diş Tababeti Mektebi’ne tayin edilen ilk hocalar; Muallim Terziyen Efendi, Muallim Leon Efendi, Muallim Hüseyin Talat Bey ve Muallim Hristo Yuvenidis Efendi’dir. 28 Ekim 1909’dan Dişçi Mektebi Muallimler Meclisini toplayarak mektebin ilk ders programını yapmış ve öğrenci kaydının başlanmasına karar vermiştir.

Prof. Dr. Server Hilmi’nin müdürlüğü zamanında mektep, Kadırga’daki Menemenli Mustafa Paşa Konağı’ndan çıkarılarak Beyazıt’taki binaya getirilmiştir. Beyazıt’taki bu bina eskiden Jandarma Daire Başkanlığı olarak kullanılmaktaydı. Binanın iç kısmı yeniden yapılıp laboratuvar ve klinikler eklenip birçok yeni malzeme alınmış ve 1925 yılında yeni asistanlarında alınması ile çalışma şartları iyileştirilmiştir. “Diş Tababeti” ünvanı ve mektebe “Dişçi” yerine “Diş Tababeti Mektebi” denilmesi de yine Prof. Dr. Server Hilmi’nin müdürlüğü zamanına aittir. 1926’da bugün yerinde “Beyazıt Devlet Kütüphanesi” nin bulunduğu binaya taşınmıştır (Resim 1).

Prof. Dr. Server Hilmi Bey 17 Haziran 1920 ile 1 Nisan 1930 yılları arasında müdürlük görevini yaparak Cumhuriyet Döneminin ilk “Diş Tababeti Mektebi Müdürü” ünvanını almıştır. Bu dönemde ayrıca ileriki yıllarda Modern Diş Hekimliği Okulu ve fakültenin öğretim kadrosunun alt yapısı oluşturulmuştur.

1933 yılında kısa süre için Cenevre’de Diş Hekimliği tahsilini yaparak yurda dönen Prof. Dr. Kazım Esat Devrim döneminde üniversite reformu Ulu Önder Atatürk’ün talimatları doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.


resim1

31 Mayıs 1933 tarihinde çıkarılan bir kanunla İstanbul Darülfünun 1 Ağustos 1933 tarihinde lağvedilmiş ve 2 Ağustos 1933 tarihinde “İstanbul Üniversitesi” olarak yeniden kurulmuş ve Eczacı ve Dişçi Okullarının kadroları birbirinden ayrılmıştır. Eğitim süresi de 4 yıla çıkarılarak mektebin adı “İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yüksek Okulu” olarak değiştirilmiştir.

1948 yılında Diş Hekimliği Yüksek Okulu’nun, Diş Hekimliği Doktorası (Dr. Med. Dent.) diploması vermesi kararlaştırılmıştır.
“Diş Hastalıkları ve Tedavisi Kürsüsü’ne” bağlı olarak 1949’da “Çocuk Dişleri Servisi”, 1956’da ise “Periodontoloji Servisi” kurulmuştur. 1953’de “Ortodonti” ve “Mektep Çocukları Diş Hekimliği” ihtisas dalı olarak kabul etmiştir.

11 Temmuz 1964’de Diş Hekimliği Yüksek Okulu, Tıp Fakültesinden ayrılarak “İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne dönüştürülmüş eğitim süresi de 5 yıla çıkarılmıştır.

31 Ocak 1969’da alınan bir kararla mesleki ders kürsülerine ek olarak Temel Tıp Bilimleri Kürsüleri kurulmuştur.
1965 yılında Diş Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi’nin C bloğuna taşınmış ve faaliyetlerini 1969 yılına kadar bu binada sürdürmüştür. Diş Hekimliği Fakültesi, 1970 yılında Çapa’daki mevcut binasına taşınmıştır (Resim 2).

resim2

Fakültemizin -1. katında Ağız, Diş, Çene Radyolojisi Anabilim Dalı ve hasta ilk muayene,  zemin katında Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, 1. katında Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Kuron-Köprü Protezleri Birimi, 2. katında Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Total-Parsiyel Protezler Birimi, 3. katında Periodontoloji Anabilim Dalı ve Pedodonti Anabilim Dalı, 4. katında Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı ve Endodonti Anabilim Dalı, 5. katında Ortodonti Anabilim Dalı, 6. katında Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Çene-Yüz Protezleri Birimi ve Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Ağız Hastalıkları Birimi yer almaktadır.

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved