Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Tanıtım-Tarihçe
Tanıtım – Tarihçe
Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
Kuron Köprü ProtezleriFakülte içi KonumuKuron Köprü Protezi Bilim Dalı, Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümünün 1. katında yer almaktadır.Genel BilgilerProtetik Diş Tedavisi Anabilim Dalına bağlı 3 Bilim Dalından biri olan Kuron Köprü Protezi Bilim Dalı Öğrenci Klinikleri, Öğretim Üyeleri Kliniği, Asistan Kliniği ve Simülasyon Laboratuarında 11 öğretim üyesi, 14 öğretim üye yardımcısı olmak üzere 25 akademik ve 7 yardımcı personel ile hizmet vermektedir.Kuron Köprü Protezi MisyonuDişhekimliği öğrencilerinin teorik, pratik ve klinik eğitimleri sonunda hastalarının tüm protetik rehabilitasyonlarını sağlayacak düzeyde yetişmelerine olanak yaratmak, Bilim Dalına başvuran hastalara kaliteli tedavi hizmeti vermek ve özgün araştırmalar ile bilime katkıda bulunmaktır.Kuron Köprü Protezi VizyonuEvrensel değerler çerçevesinde eğitimde, hasta tedavi klinik hizmetlerinde ve araştırma potansiyeli ile başvurulacak öncü Bilim Dallarından biri olmak. 

Fiziki Olanakları

Bilim Dalına ait Büyük klinikte 30 adet, Küçük klinikte 12 adet, Öğretim Üyesi Kliniklerinde 5 adet olmak üzere toplam 47 adet ünit bulunmaktadır. Bilim Dalı bünyesinde 1 adet Sterilizasyon bölümü, eğitim amaçlı kullanılan 80 adet simülatörün bulunduğu simıulasyon laboratuarı ve 1 adet Seramik Laboratuarı bulunmaktadır.

 

Bilim Dalının Faaliyet Alanının Tanımı

Kuron Köprü Protezi , bozulan, eksilen , kaybolan, işlev, estetik, rahatlık ve sağlığı yeniden kazandırmak amacıyla, dişlerin eksilen kısımlarını veya bir ya da daha fazla eksik dişi ve ilgili eksik dokuları uygun maddelerle doldurma ve tamamlama bilim ve sanatı olan “Prostodonti” yi teorik, laboratuar ve klinik eğitim aşamaları çerçevesinden verir. Diş Hekimliği Fakültesi nin 5 yıl süreli eğitiminin her sınıfında; aşın madde kaybına uğramış dişler, bir ya da daha fazla sayıda diş eksiklikleri veya okluzyonun daha geniş kapsamlı yeniden konstrüksiyonunu gerektiren protetik diş tedavilerine yönelik Kuron Köprü Protezi Bilim Dalı uygulamalarını içeren eğitim verilmektedir. Diş Hekimliği Fakültesi tedavi hizmetleri kapsamında Kuron – Köprü Protezi Bilim Dalı aşağıda kısaca belirtilen tedavi hizmetlerini en kaliteli şekilde hastalarına sunmayı ilke edinmiştir. 1. Kuron protezleri ( Tam metal, Metal-plastik, Metal seramik, Tam seramik) 2. Köprü protezleri ( Tam metal, Metal-plastik, Metal seramik, Tam seramik) 3. Kuron Köprü Protezlerinden destek alan hareketli protezler 4. İmplantüstü sabit protezler

 

TOTAL PARSİYEL PROTEZLER

Fakülte İçindeki Konumu

Total Parsiyel Protezler Kliniği, Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümünün 2. katında yer almaktadır.

 

Genel Bilgiler

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalına bağlı 3 klinikten biri olan Total Parsiyel Protezler Kliniği Lisans (Öğrenci) Klinikleri ve Öğretim Üye-Yardımcısı Kliniğinde; 9 öğretim üyesi, 6 öğretim üye yardımcısı ve 22 Doktora Öğrencisi ve 4 yardımcı personel ile hizmet vermektedir.

 

Total Parsiyel Protezler Kliniği Misyonu

Dişhekimliği öğrencilerinin teorik, pratik ve klinik eğitimleri sonunda hastalarının tüm protetik rehabilitasyonlarını sağlayacak düzeyde yetişmelerine olanak yaratmak, kliniğimize başvuran hastalara kaliteli tedavi hizmeti vermek ve özgün araştırmalar ile bilime katkıda bulunmaktır.

 

Total Parsiyel Protezler Kliniği Vizyonu

Evrensel değerler çerçevesinde eğitimde, hasta tedavi klinik hizmetlerinde ve araştırma potansiyeli ile başvurulacak öncü birim olmak.

 

Total Parsiyel Protezler Kliniği Fiziki Olanakları

Bilim Dalına ait öğrenci kliniğinde 25 adet, Öğretim üyesi-yardımcısı kliniğinde 13 adet olmak üzere toplam 38 adet ünit bulunmaktadır. Kliniğimiz bünyesinde 1 adet Sterilizasyon bölümü, 1 öğrenci- 1 öğretim üyesi laboratuarı bulunmaktadır.

 

Total Parsiyel Protezler Kliniği Faaliyet Alanının Tanımı

Kliniğimiz bünyesinde öğretim üye ve yardımcıları tarafından sabit (Kuron ve Köprü Protezleri) ve hareketli protez ( Tam Protez, Bölümlü Protez, Dişüstü Protez ve İmplantüstü Protez) uygulamalarının yanında Temporomandibular Eklem Rahatsızlıklarının Tedavisi ve Hipnoz Uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler tarafından ise hareketli protez uygulamaları yapılmaktadır.

 

ÇENE YÜZ PROTEZİ

Fakülte İçi Konumu

Çene Yüz Protezi Klinik Bilimler Bölümünün 6. katında yer almaktadır.

 

Fiziki Olanaklar

Bilim dalına ait Öğrenci Kliniginde 9 adet, Öğretim Üye Yardımcısı Kliniğinde 3 adet, Öğretim Üyesi Kliniğinde 1 adet olmak üzere toplam 13 adet Unit bulunmaktadır. Bunun dışında ayrıca maksillofacial defekti olan veya özel muayene ve tedavi edilmesi gereken hastaların bakıldığı bir Unit bulunmaktadır.

 

Bilim Dalının Faaliyet Alanının Tanımı

Çene-Yüz Protezi , tüm modern protetik tedavi metotlarının yanı sıra, çene ve yüz bölgesinde tümör, travma sonucu oluşmuş yada edinsel defekti olan hastaların protetik tedavileri ile uğrasır. Ayrıca stomatognatik sistem hastalıklarının teshis ve tedavileri konusunda da hastalara hizmet vermektedir. Bu amaçla İ.Ü. Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Reh. B.D. ile multidisipliner bir ünite kurmus ve diger konsultan hekimler ile birlikte hastaları tedavi etmektedir. Dişhekimliği sağlık hizmeti içerisinde yaptığı uygulamalar aşağıda kısaca belirtilmiştir:

  • Defekt protezleri (obturatör ve mandibuler defekt protezleri) 
  • Epitez protezleri 
  • Oklüzal cerrahi splint 
  • Kas relaksasyon splinti ve gece plağı 
  • Polimer seramik yada metal esaslı maddeler ile dişlerin kuronlanması 
  • Sabit köprü protezleri 
  • Sabit protezlere bağlı (atasmanlı) hareketli protezler 
  • İmplant üstü sabit ve hareketli protezler 
  • Klasik ve ankerli hareketli protezler
—————————————————————————————————————————————
Eğitim-Öğretim
Eğitim-Öğretim
Total Parsiyel Protezler BölümüBilim Dalında Verilen EğitimAnabilim Dalı bünyesinde Lisans (Fakülte) ve Doktora Öğrencilerine verilen dersler aşağıda gösterilmiştir.

Lisans Düzeyinde Verilen Derslerin İsimleri

Total Parsiyel Protezler Dersi (1, 2, 3, 4, 5. sınıflar için)
Kuron Köprü Protezleri Dersi (1, 2, 3, 4, 5. sınıflar için)
Çene Yüz Protezi Dersi (5. sınıf için)

Doktora Düzeyinde Verilen Derslerin İsimleri

ZORUNLU DERSLER
SEMİNER PDT100
KURON KÖPRÜ PROTEZİ – A PDT101
HAREKETLİ PROTEZLER – A PDT102
ÇENE YÜZ PROTEZLERİ PDT103
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİNDE MADDELER BİLGİSİ PDT104
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİNDE LABORATUVAR BİLGİSİ – A PDT105
KURON KÖPRÜ PROTEZLERİ – KLİNİK PDT106
HAREKETLİ PROTEZLER – KLİNİK PDT107
ÇENE YÜZ PROTEZLERİ – KLİNİK PDT108

SEÇMELİ DERSLER
KURON KÖPRÜ PROTEZİ – B PDT109
HAREKETLİ PROTEZLER – B PDT110
TEMPOROMANDİBULER EKLEM RAHATSIZLIKLARI PDT111
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİNDE LABORATUVAR BİLGİSİ – B PDT112
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİNDE LABORATUVAR PDT113

ÇENE YÜZ PROTEZİ

Bilim Dalında Verilen Eğitim

Bilim Dalı bünyesinde Lisans (Fakülte), Yüksek Lisans (Master) ve Doktora Öğrencilerine verilen dersler aşağıda gösterilmiştir.

Lisans Düzeyinde Verilen Derslerin İsimleri

Çene-Yüz Protezi Dersi (5 sınıflar için)

Yüksek Lisans Düzeyinde Verilen Derslerin İsimleri

Çene-Yüz Protezleri PÇY-A-105 (Güz Dönemi 1.Yarıyıl Teorik ve Pratik)
Temporomandibular Eklem Rahatsız. PER-106 (Bahar Dönemi 2.Yarıyıl Teorik ve Pratik)
Çene-Yüz Protezleri PÇY-B-107 (Güz Dönemi 3.Yarıyıl Pratik)

Doktora Düzeyinde Verilen Derslerin İsimleri

ÇYP 200 Seminer Dersi
ÇYP 201 Çene Yüz Protezlerinde Tanı ve Endikasyon
ÇYP 202 Maksillo Mandibuler Oklüzal Rehabilitasyon
ÇYP 203 Temporomandibular Eklem (B)
ÇYP 204 Maksiller Defekt Protezleri
ÇYP 205 Oro-Antral Defekt Protezleri
ÇYP 207 Yüz Defektlerinde Protetik Yaklaşım
ÇYP 208 Mandibulektomi Protezleri -B-

—————————————————————————————————————————————
Akademik ve İdari Personel

Akademik ve İdari Personel

Prof. Dr. Haluk KESKİN
Prof. Dr. Betül TUNCELLİ (Kuron Köprü Protezi Eğitim ve Klinik Sorumlusu)
Prof. Dr. Mahir Murat AYDIN
Prof. Dr. Tayfun BİLGİN
Prof. Dr. Deniz ŞEN
Prof. Dr. Belkıs Gülsen BAYRAKTAR
Prof. Dr. Sabire İŞLER (Dekan Yardımcısı)
Prof. Dr. Bülent ŞERMET (Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Fatma ÜNALAN
Prof. Dr. Gülümser EVLİOĞLU (Çene-Yüz Protezi Eğitim ve Klinik Sorumlusu)
Prof. Dr. Gülbahar IŞIK ÖZKOL
Prof. Dr. Olcay ŞAKAR (Total Parsiyel Protezi Eğitim ve Klinik Sorumlusu)
Prof. Dr. Begüm AKKAYAN KESMEZACAR
Prof. Dr. Mehmet Cudi BALKAYA
Prof. Dr. Gökhan AKGÜNGÖR
Prof. Dr. Tonguç SÜLÜN
Prof. Dr. Bilge GÖKÇEN RÖHLİG
Prof. Dr. Nuriye Emel DERVİŞ (13B/4)
Doç. Dr. Onur GEÇKİLİ
Doç. Dr. Hayrunnisa Canan BURAL
Doç. Dr. Meltem ÖZDEMİR KARATAŞ
Doç. Dr. Değer ÖNGÜL
Doç. Dr. Volkan TURP
Doç. Dr. Ali BALIK
Doç. Dr. Erkan SANCAKLI
Doç. Dr. Elif TUNÇ
Dr. Pınar GÜLTEKİN
Dr. Ebru Demet ÇİFTER
Dr. Emrah BACA
Dr. Burçin KARATAŞLI
Dr. Tamer ÇELAKIL
Uzman Dt. Merve BENLİ

Araştırma Görevlisi Dt. Gamze ABAY HANCI
Araştırma Görevlisi Dt. Gökçen ATEŞ
Uzmanlık Öğrencisi Melis MUTLU
Uzmanlık Öğrencisi Elif Hacer HOPUR
Uzmanlık Öğrencisi Beril KARAKAYA

Doktora Öğrencisi Adnan KÖSE
Doktora Öğrencisi Ahmet ÇALIŞKAN
Doktora Öğrencisi Alara Naz KENİR
Doktora Öğrencisi Ali Can YENİ
Doktora Öğrencisi Alican YENİ
Doktora Öğrencisi Aliye Ceren ÜRGÜN
Doktora Öğrencisi Alper MUHAMMEDİ
Doktora Öğrencisi Anıl GÜREL
Doktora Öğrencisi Aslı YILMAZ
Doktora Öğrencisi Aslıhan KUTLUK
Doktora Öğrencisi Ayfer ATAMER
Doktora Öğrencisi Baran GÜNEŞ
Doktora Öğrencisi Begüm Ayşe BUZBAŞ
Doktora Öğrencisi Begüm BOZTAŞ
Doktora Öğrencisi Benan İlayda TELLİOĞLU
Doktora Öğrencisi Berat Doğukan EKİCİ
Doktora Öğrencisi Beril TÜRÜSEL
Doktora Öğrencisi Berk ARINKAN
Doktora Öğrencisi Beytullah AK
Doktora Öğrencisi Bike ALTAN
Doktora Öğrencisi Burcu GENCEL
Doktora Öğrencisi Büşra KAYACIOĞLU
Doktora Öğrencisi Büşra KAYAOĞLU
Doktora Öğrencisi Çağla Nur ZENGİN
Doktora Öğrencisi Ceren Funda TAMER
Doktora Öğrencisi Deniz HELVACIOĞLU
Doktora Öğrencisi Dilara Şeyma ALPKILIÇ
Doktora Öğrencisi Diler ÖZKAN
Doktora Öğrencisi Duygucan PEÇENEK
Doktora Öğrencisi Elif SARAÇOĞLU
Doktora Öğrencisi Elvan MASLAK
Doktora Öğrencisi Emre AKTAN
Doktora Öğrencisi Erkin ÖZCAN
Doktora Öğrencisi Ersin ARICAN
Doktora Öğrencisi Esra BİLGİ
Doktora Öğrencisi Ezgi KAVVAS
Doktora Öğrencisi Fatih AYÇİÇEK
Doktora Öğrencisi Gizem ÇETİN
Doktora Öğrencisi Gizem Nur BAĞRIVATAN
Doktora Öğrencisi Gözde KATMER
Doktora Öğrencisi Güvencan ÇINAR
Doktora Öğrencisi Hatice Banu ÖZEL
Doktora Öğrencisi Helin KAYA
Doktora Öğrencisi Hüseyin Erkan KARADAĞ
Doktora Öğrencisi Kemal NALBANTOĞLU
Doktora Öğrencisi Lebriz YALÇIN
Doktora Öğrencisi M.Murat TAŞÇI
Doktora Öğrencisi Mehmet AÇIKGÖZ
Doktora Öğrencisi Mehmet ÇAĞLAR
Doktora Öğrencisi Mehmet Hakan KÜLAHÇI
Doktora Öğrencisi Mert ÖNTÜRK
Doktora Öğrencisi Mert ÖZCAN
Doktora Öğrencisi Merve CANSIZOĞLU
Doktora Öğrencisi Merve DEDE
Doktora Öğrencisi Merve DOĞAN
Doktora Öğrencisi Meryem ŞAHİN
Doktora Öğrencisi Müge YARGICI
Doktora Öğrencisi Munise Meral YASSA
Doktora Öğrencisi Nazlı GÜLEÇ
Doktora Öğrencisi Özge KEBABÇIOĞLU
Doktora Öğrencisi Pamir TOR
Doktora Öğrencisi Pelin GÖÇMEZ
Doktora Öğrencisi Pınar ŞEŞEN
Doktora Öğrencisi Şebnem ÖZATİK
Doktora Öğrencisi Şehrize Dilara UĞUZ
Doktora Öğrencisi Selin Şebnem YILBAŞ
Doktora Öğrencisi Serra OKUTAN
Doktora Öğrencisi Sina SAYGILI
Doktora Öğrencisi Tuğba BOZ
Doktora Öğrencisi Waleed Khaled AHMAD ALİ
Doktora Öğrencisi Yasemin ERDOĞAN

Sekreter Nermin AKYÜZ
Sekreter Esra ÇALIKAVAK
Sekreter Nazlı SARI

Sekreter Fatma Tuğba BAŞARAN

Hemşire Aynur ANTINEL NİZAM
Hemşire Elvide YILMAZ
Hemşire Emine KODALOĞLU AYDIN
Hemşire Nevin MELEK
Hemşire Sevinç DEĞİRMENCİ
Hemşire Tuğba BOYACI ŞAHİN
Hemşire Tülay ADAKLAR
Hemşire Yeliz BAĞIŞ
Hemşire Zehra DALAY
Hemşire Zeynep ÇAKIR
Hizmetli Adem UMAY
Sağlık Teknisyeni Gülsen YETEN————————————————————————————————————————————–

Yönetim Şeması
Yönetim Şeması
totalyonetimsemasi
—————————————————————————————————————————————

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved