Pedodonti Anabilim Dalı

Tanıtım-Tarihçe
Tanıtım – Tarihçe

Pedodonti,

Bebeklikten erişkinliğe kadar olan dönemde sağlıklı ve özel tedavi gereksinimi olan çocuklarda ve gençlerde (zihinsel, bedensel engelli ve sistemik hastalığı olan bireyler) ağız diş sağlığının korunmasını ve geliştirilmesini sağlayan, önleyici ve tedavi edici ağız diş sağlığı uygulamalarında geniş kapsamlı tedavi olanakları sunan bir dişhekimliği alanıdır.

Tarihçe

Pedodonti ‘Çocuk Dişhekimliği’ dersleri İstanbul Üniversitesi’nde 1908-1933’de Darülfünunu Osmani Tıp Fakültesi Dişçi Mektebinde, 1933-1964’de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dişhekimliği Yüksek Okulu’nda, 1964-1975’de İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinde erişkinlere ilişkin diş tedavi derslerinde verilmiştir. 1975 yılında Prof. Dr. Altan Gülhan başkanlığında İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinde, ‘Pedodonti Kürsüsü’nün kurulması ile Pedodonti eğitim ve öğretim faaliyetleri 1975-1982 yılları arasında bağımsız olarak sürdürülmüştür. 1982 yılında ‘Pedodonti Kürsüsü’ Yükseköğretim Kurulu yasası ile Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı’na bağlanmış, 1985 yılına kadar ‘Pedodonti Bilim Dalı’ olarak faaliyetlerini sürdürmüş ve 1985 yılında ise ‘Pedodonti Anabilim Dalı’ olmuştur. Halen İ.Ü Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı’nda lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetleri 8 öğretim üyesi ve 19 öğretim üye yardımcısı tarafından yürütülmektedir.

Misyon

Pedodonti Anabilim Dalı’mızın misyonu uluslararası standartlara uygun lisans ve lisansüstü Pedodonti eğitimi vermek; ilgili alanlarda özgün araştırmaları yürütmek, gerçekleştirmek ve yayınlamak; bebeklerde, çocuklarda, genç erişkinlerde ve özel tedavi gereksinimi olan çocuklarda ve gençlerde koruyucu ve tedavi edici ağız diş sağlığı hizmetlerini en üst standartlarda sunmaktır.

Vizyon

Pedodonti Anabilim Dalı’mızın vizyonu, ‘Pedodonti’ alanında Türkiye’de lider, dünyada önde gelen bir eğitim-öğretim, araştırma ve tedavi kurumu olmaktır.

Çalışma ve araştırma alanları

Pedodonti Anabilim Dalı’nın teorik eğitim ve inceleme, klinik eğitim ve uygulamaya ilişkin çalışma ve araştırma alanları şu şekilde sıralanabilir: Bebek/çocuk/adolesanda büyüme ve gelişim, tanı ve tedavi planlaması, koruyucu dişhekimliği uygulamaları, diş ve çene travmaları, endodontik ve restoratif tedavi, koruyucu ve önleyici ortodontik tedavi, protetik tedavi, ağız-diş hastalıkları, epidemiyoloji, dental materyaller, genetik, kraniofasial ve dental anomaliler, oral patoloji, çocuk psikolojisi, davranış yönetimi, tıbbi ve özel bakım gerektiren çocuk hastalarda tedavi yaklaşımları, sedasyon ve genel anestezi uygulamaları.

Pedodonti Anabilim Dalı Kliniklerinin Fiziki Olanakları

Pedodonti Ana Bilim Dalı Kliniklerinde, Muayene Bölümü’nde 2 adet, Öğrenci Hasta Kliniği’nde 19 adet, Asistan Kliniğinde 2 adet, Öğretim Üyesi Kliniğinde 3 adet olmak üzere toplam 26 adet dental ünit ve 1 Sterilizasyon Ünitesi bulunmaktadır.

—————————————————————————————————————————————
Eğitim-Öğretim
Eğitim-Öğretim
Lisans Eğitimi

Pedodontide lisans eğitiminin amacı öğrencileri çocuk diş hekimliğinin temel konularında eğitmek ve çocuk hastalarda en sık karşılaşılan ağız diş sorunlarını çözmek konusunda yeterli kılmaktır. Pedodonti, lisans eğitiminin 3., 4. ve 5. yıllarında dersler ve klinik uygulamalar aracılığı ile verilmektedir.

3. Sınıf Pedodonti

3. sınıf pedodonti derslerinin amacı, öğrenciye çocuklarda ağız diş sağlığına ilişkin temel bilgileri ve koruyucu diş hekimliğine ilişkin konuları dersler ve klinik uygulamalar aracılığı ile vermektir. Dersler çocuk hastada muayene ve tanı, kraniofasiyal anomaliler, dentisyonun gelişimi, sürme, diş çürüğü, koruyucu diş hekimliği, davranış yönetimi ve çocuklarda kullanılan dental materyaller konularını kapsamaktadır.

4. Sınıf Pedodonti

4. sınıf pedodonti derslerinin amacı, çocuk hastada gelişim bozuklukları, ağız diş sağlığı ve tedavisi konularında teorik ve klinik eğitim vermektir. Dersler, süt ve genç sürekli dişlerde endodontik ve restoratif uygulamalar, erken çocukluk çağı çürükleri, gelişim bozuklukları, özel bakım gerektiren hastalarda ağız sağlığı, çocuklarda diş çekimi, ağız hastalıkları ve çocuk hastalarda lokal-genel anestezi konularını kapsamaktadır.

5. Sınıf Pedodonti

5. sınıf pedodonti derslerinin amacı, öğrencilere çocuk diş sağlığı ve tedavisine ilişkin kapsamlı bilgi ve uygulamaları dersler ve klinik uygulamalar aracılığı ile vermektir. Dersler, başlıca süt ve sürekli dişlerde travma, çocuklarda periodontal hastalıklar, sedasyon, ileri restoratif ve endodontik tedavi yöntemleri, protetik tedavi, yer tutucular, koruyucu ve önleyici ortodonti konularını kapsamaktadır.

Lisansüstü Eğitim

Doktora Programı

Pedodontide doktora programının amacı doktora öğrencilerini çocuk diş hekimliğinin temel bilimler ve klinik yönlerine ilişkin konularda bilimsel araştırma yürütmeleri konusunda eğitmek, doktora tezi hazırlamak ve çocuk diş hekimliğinin tüm alanlarında yeterlilik kazanmış diş hekimi mezun etmektir. İstanbul Üniversitesi Sağlık Enstitüsü koordinasyonu ile yürütülen doktora programının süresi sekiz yarı yıldır, dört yarı yıl ek süre verilebilmektedir. Doktora programında dersler; kraniofasiyal kompleksin büyüme ve gelişimi, kraniofasiyal anomaliler, koruyucu diş hekimliği, tanı ve tedavi planlaması, endodontik ve restoratif tedavi, dental travmatoloji, protetik tedavi, çocuk diş hekimliğinde kullanılan dental materyaller, özel bakım gösteren çocuklarda ağız diş sağlığı ve tedavisi, davranış yönetimi, genel anestezi ve koruyucu-önleyici ortodontik tedavi konularını kapsamaktadır; eğitim teorik ve klinik olarak verilmektedir.

—————————————————————————————————————————————
Verilen Hizmet
Verilen Hizmet
Hastalar için bilgilendirme

Pedodonti Anabilim Dalı Klinikleri’nde 0-14 yaş arası çocukların ağız-diş muayenesi ve tedavileri yapılmaktadır. Pedodonti Anabilim Dalı Klinikleri’nde verilen ağız-diş sağlığı hizmetleri; diş çürüğünü önleyici tedaviler; fissür örtücü ve topikal florür uygulamaları, bireysel çürük risk analizleri, ağız hijyeni ve beslenme önerileri, süt ve sürekli dişlerde restoratif, endodontik ve protetik tedavi uygulamaları, travmatik yaralanmaların (kırık, yer değiştirmiş ya da yerinden tamamen çıkmış dişler) tedavilerine yönelik uygulamalar, koruyucu ve önleyici ortodontik tedaviler, ağız alışkanlıklarını (parmak emme, emzik emme) durdurmaya yönelik eğitim ve uygulamalar, süt dişlerinin erken kayıplarında yer tutucu uygulamaları, sistemik hastalığı olan, zihinsel/fiziksel engelli çocuk ve adolesanların diş tedavileri, koopere olmayan çocuklarda davranış yönetim teknikleri, sedasyon ve genel anestezi uygulamalarıdır.

Fakültemize ilk kez başvuracak olan hastalar

Fakültemize ilk kez başvuracak çocuk hastalar için muayene randevusu 0 212 414 24 24 no’lu telefondan ya da http://disrandevu.istanbul.edu.tr internet sitesinden alınmalıdır. Hastalar randevu tarihinde nüfus cüzdanı ve varsa kurumlarına ait sağlık karneleri ile Oral Diagnoz ve Radyoloji bölümündeki KAYIT bölümüne kayıt yaptırır ve alınan kayıt belgesi ile birlikte 3. kattaki Pedodonti Anabilim Dalı “İlk Muayene” birimine gider. Muayenesi yapılan hastalara tedavi planının yer aldığı “Oral Takip Formu” çıktıları verilir ve gerekli yönlendirmeler yapılır.

Fakültemizde kaydı olan ve “Oral Takip Formu” olan hastalar

Fakültemize daha önceden kaydı olan çocuk hastalar “Oral Takip Formu” ile 3. Kat Pedodonti Anabilim Dalı’ndaki “İkinci Muayene” birimine doğrudan başvurabilirler. Fakültede daha önce kaydı olup “Oral Takip Formu” kayıp olan hastalar ise yine “İkinci Muayene” bölümüne başvurur ve oral takip formu yeniden çıkarılır.

Acil tedavi kapsamında değerlendirilecek olan hastalar

Fakültemizde daha önceden kaydı bulunmayan ancak aşağıda belirtilen durumlara sahip çocuklar için telefonla randevu alınmadan “İkinci Muayene” birimine doğrudan başvurulabilinir. Çocuğun durumu ikinci muayenede görevli diş hekimi tarafından değerlendirilir ve gerekli yönlendirmeler yapılır.

Acil tedavi kapsamına giren durumlar; fiziksel ya da zihinsel engeli bulunan çocuklar, sistemik hastalığı olup sürekli doktor kontrolünde olan çocuklar (kalp, kan, karaciğer, böbrek vb. hastalığı olanlar), düşme, çarpma gibi kazalar sonucu dişlerinde hasar oluşmuş hastalar, yüzde şişlik ya da ağrıyan dişin olduğu bölgede şişlik bulunması.

***Çocuğunuza ait tüm tedavi planının ve randevuların bulunduğu “Oral Takip Formu”nu Kliniğimize her gelişinizde yanınızda bulundurmaya ve kaybetmemeye lütfen özen gösteriniz.

—————————————————————————————————————————————
Akademik ve İdari Personel

Akademik ve İdari Personel

Prof. Dr. Gamze AREN (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Mehmet Tevfik AKINCI
Prof. Dr. Zeynep AYTEPE
Prof. Dr. Oya AKTÖREN
Prof. Dr. Koray GENÇAY
Prof. Dr. Figen SEYMEN
Prof. Dr. Elif SEPET
Doç. Dr. Elif Bahar TUNA İNCE
Doç. Dr. Arzu PINAR ERDEM
Araş. Gör. Dr. Yeliz GÜVEN
Araş. Gör. Dr. Mine KORUYUCU
Araş. Gör. Dr. Yelda KASIMOĞLU
Araş. Gör. Dr. Sermin Dicle AKSAKAL

Doktora Öğrencisi Dt. Sıla YARDIMCI
Doktora Öğrencisi Dt. Elif Şeyda ÜRKMEZ
Doktora Öğrencisi Dt. Sinem BİRANT
Doktora Öğrencisi Dt. Nilüfer ÜSTÜN
Doktora Öğrencisi Dt. Hazal ÖZCAN
Uzmanlık Öğrencisi Dt. Doğa İLBEYLİ ÇETİNTAŞ
Doktora Öğrencisi Dt. Merve ÇAYIRCI
Doktora Öğrencisi Dt. Özgecan Bakış ÇAYNAK
Doktora Öğrencisi Dt. Simin KOCAAYDIN
Doktora Öğrencisi Dt. Merve BAYRAKLI
Doktora Öğrencisi Dt. Büşra PARLAK
Doktora Öğrencisi Dt. Cansu AKAY
Doktora Öğrencisi Dt. Gülsevim USTA
Doktora Öğrencisi Dt. Dilara BEKTAŞ
Doktora Öğrencisi Dt. Ceren İLİSULU
Doktora Öğrencisi Dt. Elis MUTLU
Doktora Öğrencisi Dt. Tuğçe CECELOĞLU
Doktora Öğrencisi Dt. Dilara YÜREKTEN
Doktora Öğrencisi Dt. Elif YAZAN
Doktora Öğrencisi Dt. Elif Büşra GÜL
Doktora Öğrencisi Dt. Kardelen CAN
Doktora Öğrencisi Dt. Ceren AYDIN
Uzmanlık Öğrencisi Dt. Sümeyra ACAR

Sekreter Hülya SAĞLAM

Kayıt Memuru Şeyma ŞAHİN
Kayıt Memuru Cansu KAYA

Hemşire Necla KESKİN
Hemşire Yeliz ÖZER

Hizmetli Nuray DURMUŞ
Hizmetli Özcan ERCAN

————————————————————————————————————————————–

Yönetim Şeması
Yönetim Şeması
—————————————————————————————————————————————

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved