Oral İmplantoji Anabilim Dalı

Tanıtım-Tarihçe
Tanıtım – Tarihçe
Oral İmplantoloji çeşitli nedenlerden dolayı kaybedilen dişlerin fonksiyon, estetik ve fonetik görvelerinin implant destekli protezlerle yeniden kazandırılması işlevini üstlenmektedir. Diş implantları eksik olan dişlerin fonksiyon ve estetiğini sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen vida şeklinde titanyumdan yapılmış doku dostu yapay köklerdir.Diş implantları genel olarak tek diş eksikliklerinde, birden fazla diş eksikliklerinde, tam dişsizlik durumlarında ve ortodontik ankraj amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır. Dişlerin çürük, dişeti hastalıkları ve diğer nedenlerden dolayı kaybından sonra kemik hacminde fizyolojik bir daralma gelişmektedir. Eksik dişlerin fonksiyonunu karşılamak için yapılan diş kesimleri ve köprüler de dişeti sorunlarını, çürük gelişimini beraberinde getirebilir. Bu durumların sonucunda yüzde destek kaybına bağlı estetik sorunlar, daha ileri durumlarda da protezlerin ağızda durmaması, rahat yemek yenememesi hasta üzerinde psikolojik bir baskı da oluşturabilir. Bu sorunların giderilmesi için eksik dişlerin yerine uygulanabilen implant çalışmaları doğayı taklit edebilmenin en iyi yolu olarak görülmektedir.Diş eksikliği boşluklarına komşu dişlere zarar verilmeden sabit dişlerin yapılabilmesini ve rahat bir gülümsemeyle iyi bir estetik görünümü sağlarlar. İstenen gıdalar yenilebilir. Oynayan, ses yapan ve ağrıya sebep olan takma dişler, implantlarla daha rahat ve emin kullanılabilir.İmplant operasyonları ve implant destekli protezlerin yapımı Anabilim dalımız tedavi prosedürleri arasında yer almaktadır.
—————————————————————————————————————————————
Eğitim-Öğretim
Eğitim-Öğretim
Uluslar arası standartlarda mezuniyet öncesi ve sonrası oral implantoloji eğitimi vermek ve oral implantolojiyle ilgili konularda bilimsel araştırmalar yapmanın yanında kısmi veya tümüyle dişsiz ağızlara sahip bireylerin oral implantlarla rehabilitasyonunu sağlamak ve bu konudaki yeni yaklaşımları mezun dişhekimlerine aktarmaktır.

A. LİSANS EĞİTİM PROGRAMI

 • 1. Ders programı
 • 2. Öğrenci pratik programı

B. LİSANSÜSTÜ (DOKTORA) EĞİTİM PROGRAMI

C. A.B.D. ARAŞTIRMA PROGRAMI VE FAALİYETLER

 • 1. Araştırmalar
 • 2. İSO çalışmaları
 • 3. Kongre ve sempozyum çalışmaları

D. HASTA TEDAVİ VE KLİNİK ÇALIŞMA PROGRAMI

 • 1. Klinik çalışma prosedürleri
 • 2. Çalışma grupları
 • 3. Recall programı
 • 4. Vaka sunumu ve değerlendirmesi

E. DOKTORA SONRASI EĞİTİM PROGRAMI

F. MEZUNİYET SONRASI SERBEST HEKİMLERE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI

G. A.B.D. YARDIMCI PERSONEL EGİTİM PROGRAMI

 

A. ORAL İMPLANTOLOJİ LİSANS EĞİTİM PROGRAMI
1. Ders Programı

Program Sorumlusu Öğretim Üyeleri:

 • . Prof. Dr. Tayfun ÖZDEMİR.
 • . Prof. Dr. Serdar YALÇIN
 • . Doç. Dr. Cüneyt KARABUDA
 • . Doç. Dr. Selim ERSANLI

2. Öğrenci Pratik Programı
Program Sorumlusu Öğretim Üyesi ve Yardımcıları:

 • . Doç. Dr. Selim ERSANLI
 • . Araş. Gör. Dr. Volkan ARISAN
 • . Araş. Gör. Dr. Sinem YENİYOL
 • . Araş. Gör. Dr. Cansu ZEREN
 • . Araş. Gör. Dt. Nilüfer BÖLÜKBAŞI
 • . Araş. Gör. Dt. Alper GÜLTEKİN

AMAÇ: Oral İmplantoloji lisans eğitiminin amacı, tek diş, parsiyel ve total dişsizlik bulunan vakalarda dental implant endikasyonu, planlaması, cerrahi ve protetik aşamalar ile ilgili olarak bilgi ve beceri kazandırmaktır.
KAPSAM: Program didaktik dersleri ve staj programını içermektedir. Staj gurupları klinik uygulamaları ile birlikte öğretim üye yardımcılarının anlattığı klinik bilgileri içermektedir.
SÜRE: Öğrencilere didaktik eğitim dördüncü eğitim yılında (7- 8 Sömestre), tek dönemde ve haftada iki ders olarak verilmektedir. Staj eğitimi ise öğrenci guruplarına bir hafta süre ile verilmektedir.

DERS PROGRAMI:
1. İmplantolojiye giriş, tanımlar ve sınıflandırma
2. Alt-üst çenenin anatomik ve histolojik özelliklerinin implant uygulamaları açısından değerlendirilmesi.
3. İmplantolojide diagnoz, endikasyon ve kontrendikasyon
4. Dental implantların yüzey özellikleri biokompabilite ve doku yanıtı
5. İmplantolojide yara iyileşmesi ve osseointegrasyon
6. İmplantolojide planlama, radyolojık ve cerrahi değerlendirmeler
7. İmplantolojide cerrahi işlemler, aletlerin tanıtımı ve kullanımı
8. İmplant başarı kriterleri ve tedavi alternatifleri
9. İmplant sistemleri ve cerrahi uygulamalar
10. İmplantolojide kullanılan biomateryaller ve membranlar ve yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu teknikleri
11. İmmediyat implantasyon, immediyat yükleme endikasyon ve uygulama teknikleri
12. İmplant perio ilişkisi ve yara iyileşmesi
13. İmplant üstü protetik uygulamalarda başarı kriterleri
14. İmplant yerleşiminin protetik açıdan değerlendirilmesi ve implant üstü protezlerde ölçü teknikleri
15. İmplant üstü protezlerde sınıflandırma protetik parçalar
16. Total dişsizlikte implant üstü hareketli protez uygulamaları
17. Total dişsizlikte implant üstü sabit protez uygulamaları
18. Parsiyel dişsizlikte implant üstü protez uygulamaları
19. Tek diş implant uygulamaları
20. İmplantolojide estetik ve papil rejenerasyonu
21. İmplant üstü protezlerde okluzyon ve biomekanik
22. İmplantolojide gelişmiş cerrahi teknikler (osteotom, sinüs lifting vb )
23. İmplantolojide cerrahi komplikasyonlar ve tedavi yöntemleri
24. Protetik komplikasyonlar çözüm yöntemleri temel prensipler
25. Periodontal komplikasyonlar (periimplantitis, vb.) tedavi yöntemleri
26. İmplantolojide recall ve hijyen yöntemleri
27. Vaka sunumu

ÖĞRENCİ PRATİK PROGRAMI
. İmplontolojide teşhis yöntemler (ağız içi muayene, radyografik muayene, model analizi) Panoramik film üzerinde anatomik oluşumların ve kemik yapısının değerlendirilmesi
. İmplant lokalizasyonunun ve sayısının belirlenmesi
. İmplant cerrahi setleri ve cerrahiye hazırlık
. Post operatif bakım ve bilgilendirme
. Protez üst yapı elemanları
. Ölçü teknikleri
. Protetik seçenekler .
İmplantolojide periyodik kontroller.

B. LİSANSÜSTÜ (DOKTORA ) EĞİTİM PROGRAMI
AMAÇ: Oral implantoloji klinik faaliyetlerini başarı ile uygulayan dişhekimleri yetiştirmenin yanı sıra gelecekte eğitim verebilecek ve araştırmaları ile bilim dalına da katkıda bulunabilecek araştırmacılar ve eğitmenler yetiştirmektir.
KAPSAM: Program mezuniyet sonrası sunulan dört yıllık bir program olup klinik ve didaktik eğitim ile birlikte bilimsel araştırma projeleri hazırlanması sürecini kapsar.
SÜRE: Doktora eğitimi en az dört yıl süreli olup ilk üç yarıyılda zorunlu ve seçmeli dersleri kinik uygulamaları ve program içeriğini tamamladıktan sonra yeterlilik sınavına girebilir. Geri kalan dört yarıyıl boyunca öğrenci klinik uygulamalarının yanı sıra doktora tezi üzerinde çalışır. Ayrıca, çeşitli konularda danışmanın uygun gördüğü çalışmaları yapar.
1. Alınması Gereken Zorunlu ve Seçmeli Dersler: 
Zorunlu Dersler 
. Temel Oral İmplantoloji A
. Temel Oral İmplantoloji B
. İmplant Üstü Sabit Protezler
. İmplant Üstü Hareketli Protezler
. Oral İmplantolojide Cerrahi Klinik Uygulamalar
. Oral İmplantolojide Protetik Klinik Uygulamalar
Seminer
Seçmeli Dersler 
. İmmediat İmplantasyon ve İmmediat Yükleme
. İleri Cerrahi Teknikler ve Kret Ogmentasyonu
. İleri Cerrahi Teknik ve Ogmentasyon Uygulamaları
. Cerrahi Protetik Komplikasyonlar ve Tedavi Metotları
. Biyomateryaller
. Sinüs Lifting Tekniği

DERS KODU, DERSİN ADI, DERSİN KREDİSİ, DERS SORUMLUSU VE DERSİ VEREN DİĞER ÖĞRETİM ÜYELERİ
IMP201 Temel Oral İmplantoloji A 2 Zorunlu Prof. Dr. Tayfun Özdemir
IMP202 Temel Oral İmplantoloji B 2 Zorunlu Prof. Dr. Serdar Yalçın
IMP205 İmplant Üstü sabit Protezler 2 Zorunlu Prof. Dr. Tayfun Özdemir
IMP206 İmplant Üstü Hareketli Protezler 2 Zorunlu Prof. Dr. Tayfun Özdemir
IMP207 Oral İmplantolojide Cerrahi Klinik Uygulamalar 4 Zorunlu Doç. Dr. Z. Cüneyt Karabuda
IMP209 Oral İmplantolojide Protetik Klinik Uygulamalar 4 Zorunlu Prof. Dr. Tayfun Özdemir
IMP203 İmmediat İmplantasyon ve İmmediat Yükleme 2 Seçmeli Doç. Dr. Z. Cüneyt Karabuda
IMP204 İleri Cerrahi Teknikler ve Kret Ogmentasyonu 2 Seçmeli Prof. Dr. Serdar Yalçın
IMP208 İleri Cerrahi Teknik ve Ogmentasyon Uygulamaları 2 Seçmeli Prof. Dr. Serdar Yalçın
IMP210 Cerrahi- Protetik Komplikasyonlar ve Tedavi Metodları 3 Seçmeli Prof. Dr. Tayfun Özdemir
IMP211 Biyomateryaller 2 Seçmeli Doç. Dr. Z. Cüneyt Karabuda
IMP212 Sinüs Lifting Tekniği 2 Seçmeli Doç. Dr. Z. Cüneyt Karabuda

2. Birinci Yıl Eğitim Programı: 
a) Programda belirtilen zorunlu ve seçmeli derslerin alınması 

DERS KODU, DERSİN ADI, DERSİN KREDİSİ

GÜZ YARIYILI
IMP201 Temel Oral İmplantoloji A Zorunlu 2
IMP205 İmplant Üstü Sabit Protezler Zorunlu 2
IMP211 Biyomateryaller Seçmeli 2

BAHAR YARIYILI
IMP202 Temel Oral İmplantoloji B Zorunlu 2
IMP206 İmplant Üstü Hareketli Protezler Zorunlu 2
IMP101 Biyoistatistik Seçmeli 2

b) Hasta tedavi klinik çalışma programında belirtilen kuralların uygulanması

c) Lisans programında yapılan derslerin izlenmesi

c) Çeşitli implant sistemlerinin öğrenilmesi amacıyla model üzerinde uygulama yapılması

d) İmplantolojide kullanılan malzemelerin öğrenilmesi

 • . İmplant setleri
 • . Biyomateryaller
 • . Cerrahi malzemeler

e) ABD içinde yapılan operasyonların izlenmesi ve asiste edilmesi

 • . Hastanın kayıt işlemlerinin yapılması
 • . Hasta takip protokolünün işlenmesi
 • . Hasta hazırlığı ve planlama (5 Hasta)
 • . Operasyon box’ının hazırlanması
 • . İmplant setinin hazırlanması
 • . Postop hastanın bilgilendirilmesi
 • . Operasyon bilgilerinin hasta kartına işlenmesi ve takibi

f) İmplant üstü protetik uygulamalarda temel protetik kurallar ve planlama yapılmasının öğrenilmesi

 • . Çeşitli implant sistemlerine ait üst yapı parçalarının öğrenilmesi
 • . Ölçü alınması ve transfer işlemlerinin uygulanması

g) Yurt içinde veya yurt dışında yapılan en az 2 toplantıya katılma ve bu toplantılarla ilgili yazılı rapor verilmesi (Kongre, sempozyum, panel, vb.)
h) Hasta hazırlığı (İmplant uygulama öncesi diş çekimleri, periodontal tedavi, geçici protez ve vb.)
i) Belirlenen konularda literatür veya kitap (chapter) sunumu

3. 2. Yıl Eğitim Programı
a) Programda belirtilen zorunlu ve seçmeli derslerin alınması
DERS KODU, DERSİN ADI, DERSİN KREDİSİ,
GÜZ YARIYILI
IMP207 Oral İmplantolojide Cerrahi Klinik Uygulamalar Zorunlu 4
IMP203 İmmediat İmplantasyon ve İmmediat Yükleme Seçmeli 2

BAHAR YARIYILI
IMP209 Oral İmplantolojide Protetik Klinik Uygulamalar Zorunlu 4
IMP204 İleri Cerrahi Teknikler ve Kret Ogmentasyonu Seçmeli 2

b) A.B.D. içinde yapılan operasyonların izlenmesi ve asiste edilmesi.

 • . Hastanın kayıt işlemlerinin yapılması
 • . Hasta hazırlığı ve planlama (5 Hasta)
 • . Operasyon box’ının hazırlanması
 • . İmplant setinin hazırlanması
 • . Postop hastanın bilgilendirilmesi
 • . Operasyon bilgilerinin hasta kartına işlenmesi ve takibi

c) Vaka sunumu
d) Hasta hazırlığı (Diş çekimi, basit cerrahi operasyonlar, insizyon, sütür atılması, protez uygulamaları)
e) İmplant üstü basit protezlerin yapılması (Öğretim üyesi gözetiminde)

 • . İmplant üstü tek diş kuron (2 Hasta)
 • . İmplant üstü sabit köprü protezi (2 Hasta)
 • . İmplant üstü overdenture protez (1 Hasta)

f) Yurt içinde veya yurt dışında yapılan en az 2 toplantıya katılma ve bu toplantılarla ilgili yazılı rapor verilmesi
g) Doktora tez çalışmalarına başlanması (Doktora konusunun belirlenmesi ve kaynak toplanması)
h) A.B.D. içinde en az 1 adet seminerin verilmesi
i) Belirlenen konularda literatür veya kitap (chapter) sunumu
j) Doktora yeterlilik sınavına girilmiş olması

4. 3. Yıl Eğitim Programı 
a) ABD içinde yapılan operasyonların izlenmesi ve asitse edilmesi:

 • . Hastanın hazırlanması ve planlanması (5 Hasta)
 • . İmplant setinin hazırlanması
 • . Operasyon box’ının hazırlanması
 • . Hastanın postop bilgilendirilmesi
 • . Operasyon bilgilerinin hasta kartına ve hazırlanan formlara işlenmesi ve takibi
 • . Hastanın kayıt işlemlerinin yapılması

b) Basit implant vakalarının uygulanması (Kemik hacminin olduğu vakalar) (Planlama, Cerrahi Plak ve Uygulama)

 • . Alt çene total dişsizlik 2 implant (1 Hasta)
 • . Al çene ve üst çene posterior bölgede tek diş eksikliği (1 Hasta)
 • . Alt ve üst çene tek taraflı serbest sonlanan diş eksikliği (1 Hasta)
 • . İmplant çevresi defekt tedavisi (Greft + Membran uygulaması) (1 Hasta)

c) İmplant üstü basit protezlerin yapılması ( Öğretim üyesi gözetiminde)

 • . Tek diş kuron (3 Hasta)
 • . Sabit implant üstü köprü (3 Hasta)
 • . Total alt çenede implant-üstü overdenture ptotez uygulaması (2 Hasta)

d) Yıl içinde yurt içi veya yurt dışında yapılan en az 2 kongre veya eğitim toplantısına katılma ve bu kongrelerle ilgili yazılı rapor verme
e) Yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında yapılan en az 2 kongrede sözlü sunum vermek
f) Doktora tez çalışmasına devam edilmesi
g) ABD içinde en az 1 adet seminer verilmesi
h) Belirlenen konularda literatür veya kitap (chapter) sunumu
i) ABD’da yürütülen araştırma faaliyetlerine katılınılması
5. 4. Yıl Eğitim Programı
a) ABD içinde yapılan operasyonların izlenmesi ve asitse edilmesi:

 • . Hastanın hazırlanması ve planlanması (5 Hasta)
 • . İmplant setinin hazırlanması
 • . Operasyon box’ının hazırlanması
 • . Hastanın postop bilgilendirilmesi
 • . Operasyon bilgilerinin hasta kartına işlenmesi ve takibi
 • . Hastanın kayıt işlemlerinin yapılması

b) İmplant vakalarının yapılması (Kemik hacminin iyi-sınırda olduğu vakalar) (Planlama, Cerrahi Plak ve Uygulama)

 • . Alt ve üst çene total dişsizlik 2-4 implant (1 Hasta)
 • . Alt veya üst çene total dişsizlik 6 implant (Öğretim üyesi gözetiminde) (1 Hasta)
 • . Alt çene ve üst çene posterior bölgede tek diş eksikliği (1 Hasta)
 • . Alt çene ve üst çene anterior bölgede tek diş eksikliği (1 Hasta)
 • . Alt ve üst çene tek taraflı serbest sonlanan diş eksikliği (1 Hasta)
 • . Üst çene posterior bölgede osteotomi tekniğinin uygulanması (1 Hasta)
 • . Sinüs lifting tekniği uygulaması (Öğretim üyesi gözetiminde) (1 Hasta)

c) İmplant üstü protezlerin yapılması (Öğretim üyesi gözetiminde)

 • . Tek diş implant üstü kuron protezi (5 Hasta)
 • . Sabit implant üstü köprü protezi (5 Hasta)
 • . Total dişsiz alt ve üst çenede O-ring ve bar uygulaması (2 Hasta)
 • . Total dişsiz alt ve üst çenede sabit implant üstü protez uygulaması (1 Hasta)

d) Yıl içinde yurt içi veya yurt dışında yapılan en az 4 kongre veya eğitim toplantısına katılma ve bu kongrelerle ilgili yazılı rapor verme
e) Yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında yapılan en az 2 kongrede sözlü sunum vermek
f) Doktora tezinin verilmesi
g) ABD içinde en az 1 adet seminer verilmesi
h) Belirlenen konularda literatür veya kitap (chapter) sunumu

NOT:
1- Ölçümleri, alçı modelleri alınan vakalar Cuma günü vaka sunumu saatinde tartışıldıktan sonra karar verilen planlamaya uygun cerrahi plakları yapılarak, öğretim üyesi gözetiminde ameliyat edilecektir. Planlama ve uygulama arasındaki farklılıklar daha sonraki vaka sunumu saatinde tartışılacaktır.
2- Yıl içinde yapılan bütün faaliyetler bir dosyada toplanacaktır. Her yıl sonunda öğretim üyesine yıllık faaliyetler hakkında bilgi verilecektir. Bu dosya içeriğinde;

 • a) Yıl içinde yapılan bütün vakalar ile ilgili detaylı bilgi (hasta fotoğrafları dahil) kısa anamnez halinde yazılacak,
 • b) Yıl içinde katılınan kongrelere ait ilgili raporlar eklenecek,
 • c) Yıl içinde alınan derslere ait notlar eklenecek,
 • d) Yıl içinde katılınan kongrelerde sunulan sözlü sunumların özetleri eklenecek,
 • e) Yıl içinde doktora tezi ile ilgili yapılan faaliyetler yazılacaktır.

LİTERATÜR TARAMA
Oral İmplantoloji ile ilgili ve son yıllarda yayınlanmış olan klinik ve temel bilimler kaynaklı araştırmaların tartışılması.
Amaç:
Oral İmplantoloji klinik bilimlerinde son gelişmeleri takip edebilmek.
İşleyiş Şekli:
Belirlenen gün ve saatte yapılacak olan seminer saatinde seçilen konu bağlamında verilen araştırmalar;

 • 1- özetlenecek,
 • 2- hipotez, materyal ve metod, sonuçlar ve sunuş şekilleri tartışılacak,
 • 3- bu konuda mevcut olan bilgiye getirdikleri yenilikler açısından irdelenecektir.

Seminer saati 60 dakika ile sınırlıdır ve dinleyicilerin seçilmiş araştırmaları önceden okumuş olarak katılımları önerilmektedir.
Literatür Özetlemede Uyulması Gereken Kurallar:
Güncel literatür özetleme seminer saatleri belirtilen gün ve saatte yapılacaktır. Araştırma görevlileri ve doktora öğrencilerine paylaştırılan konuların listesi ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanacaktır.

SEMİNER
Seminer Hazırlarken Uyulması Gereken Kurallar Şöyledir:

 • 1- Kullanılması gereken seminer saati 60 dakika olup bunu 15 dakika tartışma zamanı izlemelidir.
 • 2- Amaç hazırlanan yayının kelime kelime tercümesini yapmak değildir.
 • 3- “Çalışmanın ana amacı, hipotezi nedir?” verilmelidir.
 • 4- Kullanılan yöntem, özellikleri, hassasiyeti nedir?” verilmelidir.
 • 5- Verilen bilgi, sonuç nedir? Bu sonuçların varolan bilgiye katkısı, uyumu, çelişkisi nedir?” verilmelidir.
 • 6- “tartışmada işlenilen konular nelerdir? Benzeri çalışmalara kıyasla bu çalışmanın getirdiği yenilik nedir?” verilmelidir.
 • 7- Semineri hazırlayan bireyler yazılı özetin bölüm üyelerine dağıtmalı ve bu özete yayının adı, yazarları, basıldığı derginin adı ve sayısı eklenmelidir.

KİTAP TARAMA
Amaçlar:

 • 1- Oral İmplantoloji uygulaması ile ilgili temel prensiplerin işlenmesi
 • 2- Oral İmplantoloji’de tedavi planlamasının değişik aşamalarının tartışılması
 • 3- Klasik diş hekimliği cerrahisi ve protetik uygulamaları ile oral implantoloji arasındaki ilişki ve geliştirilen yeni kavramların incelenmesi
 • 4- Oral İmplantoloji alanında son yıllarda basılan kitapların okunması ile var olan bilginin tazelenmesi

İşleyiş Şekli:
Akademik yıl için seçilen kitap haftalık ders programı olarak düzenlenmektedir. Her hafta belirlenen gün ve saatte seminer saati şeklinde yapılacak olan kitap tartışması için doktora öğrencileri görevlendirilmiştir. Bu öğrenciler 60 dakika içinde o hafta için seçilmiş kitap bölümlerinin ana başlıkları ile özetleyecektir. Zamanın kısıtlı olması nedeniyle dinleyicilerin konuları önceden okuyarak gelmesi önerilmektedir.
Kitap Taramasında Uyulması Gereken Kurallar Şöyledir:
Doktora seviyesi öğrencileri için hazırlanmış olan bu dersin konusu Oral İmplantoloji’nin cerrahisi, protetik restorasyonu ve bakımı konularını içeren ve yeni basılan kitapların okunmasıdır.

C. A.B.D. ARAŞTIRMA PROGRAMI VE FAALİYETLER

1. Araştırmalar:

 • 1. Araştırma çalışmaları bağımsız olduğu kadar doktora öğrencilerini doktora çalışmaları için yapacakları araştırma faaliyetlerini de kapsayabilir.
 • 2. Doktora sonrası ABD’de çalışmalarına devam edenler her yıl en az 1 adet araştırma projesini hazırlamak ve başlamak zorundadır.
 • 3. Doktora öğrencileri yurt içi ve yurt dışı kongrelerde bildiri veya poster sunumunu yapmak ve uluslar arası yayın hazırlamak zorundadır.
 • 4. ABD’nin her yıl gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği kongre, sempozyum gibi çalışmalarda aktif olarak görev almak zorundadır.

2. ISO Çalışmaları:

 • 1. Oryantasyon destek dokümanlarının bilinmesi
 • 2. Kürsünün süreç prosedürünün bilinmesi
 • 3. Kürsünün hedeflerinin bilinmesi
 • 4. Kürsünün yönetim temsilcisi: Z. Cüneyt Karabuda
 • 5. Kürsünün kalite sistem sorumlusu: Nilüfer Bölükbaşı
 • 6. Kürsünün bakım onarım sorumlusu: Sinem Yeniyol
 • 7. Cihazların kullanım talimatları klinikte bulunan kırmızı dosyada bulundurulmaktadır.
 • 8. Laboratuvar işlemleri üzerinde hekimin ve hasta isimlerinin yazıldığı poşetlerde bulundurulmaktadır.
 • 9. Hasta kartları arşiv dolabında soyadı sırasına göre düzenlenmiştir. Kartların sorumluluğu hemşirelere aittir.
 • 10. Hasta formları: Tüm formlar kayıt masasında bulundurulmaktadır.

. ABD hukuki tedavi kabul formu
. Laboratuvar ücreti üst yazısı formu
. ABD yaklaşık implant maliyeti bilgilendirme formu
. Hasta tedavi onay formu
. İmplant operasyonundan sonra yapılması gerekenler formu
. Protez bakım formu
. Şikâyet ve öneri formu

 • 11. Hasta memnuniyet anketi cerrahi ve protetik tedaviden sonra doldurulmaktadır. Formlar kürsünün kalite sistem sorumlusunda bulundurulmaktadır.

3.Kongre ve sempozyum çalışmaları
b. HASTA TEDAVİ VE KLİNİK ÇALIŞMA PROGRAMI

A. KLİNİK ÇALIŞMA PROSEDÜRLERİ
B. ÇALIŞMA GRUPLARI
C. RECALL PROGRAMI
D. VAKA SUNUMU VE DEĞERLENDİRİLMESİ

A. KLİNİK ÇALIŞMA PROSEDÜRLERİ:
1- HİJYEN KURALLARI (KLİNİK + LABORATUAR)

 • a) Kliniğe doktor önlüğü ile girmek ve galoş kullanmak şarttır.
 • b) Hasta üzerinde çalışırken eldiven ve maske giymek gerekmektedir. Ancak eldivenlerle hasta dosyalarına, röntgen filmlerine dokunmak ve klinik dışında dolaşmak kontaminasyon riskini artırmaktadır. Bu amaçla eldiven üstüne geçecek naylon eldivenler kullanılacaktır. Yine eldiven giyilmeden maske takılması eldivenle saçlara dokunulmasını engelleyeceği için kontaminasyon riskini azaltacaktır.
 • c) Her hastanın kabulünden önce ünitin koltuk kısmı, sehpa üstü, aeratör v.b. çıkışlar, kreşuvar, aspiratör çıkışı, reflektör başlığı ve tutulduğu yer mikrozid ile silinip 5 dakika kurumaya bırakılacaktır. Bu görev sadece hemşireler tarafından değil hemşirelerin meşgul olduğu dönemlerde üniti kullanacak hekim tarafından da yerine getirilmelidir.
 • d) Hastanın tedavisi tamamlandıktan sonra ünit bir sonraki hasta için hazır bir şekilde bırakılmak zorundadır. Bu görev sadece hemşireler tarafından değil hemşirelerin meşgul olduğu dönemlerde üniti kullanacak hekim tarafından personele yaptırtılacaktır. Yedaviyi yapan hekim kullandığı setleri iş bitiminde hemşire box’ına teslim edecektir.
 • e) Her ameliyattan sonra aspiratör 3-5 dakika boyunca çalıştırılmalı ve ilaçlı su çektirilmelidir. Aspiratörün ağız kısmı boru temizleme fırçası ile fırçalanmalıdır. Bu görev hemşirelere her ameliyattan önce ve sonra hatırlatılmalıdır.
 • f) İmplant ameliyat setindeki frezlerin ara parçaları her ameliyattan sonra çıkarılmalı ve araya sızan kan temizlenmelidir. Bu amaçla, ultrasonik banyo kullanılmalıdır.
 • g) Laboratuar temizliğinden bölümün tüm elemanları sorumludur. Dökülen modellerin sahipleri masaya dökülebilecek alçı kalıntılarını kurumadan temizlemelidir. Yine modeller sertleştikten sonra laboratuardan alınmalı, kaşıklar sterilizasyon için hemşirelere iade edilmelidir.

2- ALETLERİN BAKIMI

 • a) Çalışmayan aletler en kısa sürede sorumlu kişilere bildirilmelidir.
 • b) Ameliyat esnasında kullanılan frezlerin ömrünü belirlemek için ameliyathanedeki klasördeki frez şemasına kullanım sayısının işaretlenmesi gerekmektedir. Bu görevi ameliyat masasında görevli ve asitse eden doktora öğrencileri yapacaktır.
 • c) İmplant set parçaları ve bazı restoratif (Protetik setler klinikte bulunamamaktadır. Bu eksikliklerin olmaması için aletler alınırken ve iade edilirken imza alınacaktır. Kliniğimizden ödünç alınan araç/gereç ve malzemenin iadesinde hassas olunulması gerekmektedir.
 • d) Eksik malzemeler zamanında hemşirelere haber verilmeli ve listeye eklenmelidir. Malzeme yedekleri bulunmalı ve miktarı her gün kontrol edilmelidir. Bu işlemler hemşireler ve alet malzeme kontrolünü üstlenen kişiler sorumludur.
 • e) Operasyon sabahı operasyon grubundaki sorumlu kişi aletlerin sterilizasyonunu, eksik alet varlığını, aletlerin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek ve ilgili öğretim üyesine ameliyattan önce rapor vermek zorundadır.
 • 3- RANDEVU SİSTEMİ
 • a) İmplant ameliyatları randevuları ve görevli grup deftere yazılmalıdır. İmplant ameliyatları grup gününde ve sabahları yapılmalıdır. Grup başkanı ameliyat türü ve tarihi hakkında bilgi sahibi olmak zorundadır.
 • b) İmplant dışındaki ameliyatlar implant ameliyatı olmayan günlerde, ilgili ameliyat grubunun denetiminde ve yine sabah saatlerinde yapılmalıdır.
 • c) İmplant üstü protetik tedavi ile ilgili tedaviler yine sabah saatlerinde ve ilgili öğretim görevlisinin kontrolünde uygulanmalıdır.
 • d) İmplant dışında yapılacak dolgu/protez gibi her türlü diş tedavisi öğleden sonra yapılmalı ve yine randevu defterine yazılmalı, ayrıca grup başkanı da bilgilendirilmelidir.
 • e) Hastaların kayıtları ve bilgisayara geçirilmeleri, tedavi ücretlerinin tedaviden önce ödemeleri üzerinde titizlikle durulması gereken bir konudur. Bu işlemlerle sorumlu kişiler ameliyatlarda asitse eden doktora öğrencileridir.
 • f) İmplant ve teknisyen faturaları ilgili firmalardan istenerek hem hastalara verilecek, bir kopyası da hasta dosyasına eklenecektir.

4- MALZEME KULLANIMI

 • a) Kliniğimize ait malzeme ve aletlerin klinik dışında kullanılmaması, dışarıya çıkarılan parçaların kliniğe dönüşü takip edilmelidir.
 • b) Bölüm Akademik Kurulu’nun aldığı kararla kliniğimizde Türkiye piyasasına giren farklı implant türlerinin kullanılması ve doktora öğrencilerimizin değişik implant tipleriyle deneyim kazanması amaçlanmaktadır. Birkaç firma da bölümümüze cerrahi ve protetik set vererek bu isteğimizi desteklemektedir. Bu nedenle, vakalarımızda kullanılacak implant türleri vaka sunumu sırasında her vakada varolan sorunlar göz önünde tutularak seçilecektir.
 • c) İmplant setleri sorunlu asistan tarafından kontrol edilecek, bu kişi setin eksik olup olmadığını, sterilizasyonunu ve eskiyen frezleri kontrol edilecektir.
 • d) İmplant uygulamaları (cerrahi, protetik ve kontrol) anabilim dalında yapılan doktora çalışmaları ve araştırmalara yardımcı olması amacıyla daha önce belirtilen çalışma grupları bilgilendirerek yapılmalıdır.

5- HASTA DOSYALAMA VE ARŞİV DÜZENLENMESİ
Hasta kayıtlarının hasta kartlarına eksiksiz olarak işlenmesi, implant operasyonları ile ilgili formların doldurulması ve hasta slaytlarının bilgisayarlara kaydedilmesi zorunludur.

6- TEDAVİ EKİPLERİ VE AMELİYAT GÜNLERİ:
Bilindiği gibi bölüm içinde varolan tedavi ekiplerinin ameliyat günleri farklıdır. İlgili gruplar klinik nöbet tablosunda ve Ek’te belirtilmiştir.

7- KLİNİK NÖBETLERİ:
Klinik nöbetlerinde görevli araştırma görevlisi + doktora öğrencileri ve nöbetçi oldukları günler Ek’te belirtilmiştir. Nöbetçi oldukları günlerde görevli kişiler yeni hastaların evrak kayıt işlemleri, hasta dosyası doldurma ve vaka sunumu için gerekli verileri toplamakla sorumludurlar.
B. ÇALIŞMA GRUPLARI:

 • 1. Bakım, Onarım, Satın Alma: Selim Ersanlı, Sinem Yeniyol, Mehmet Bayraktar, Uğur Havlucu
 • 2. İSO: Cüneyt Karabuda, Nilüfer Bölükbaşı, Mehmet Bayraktar, Brunilda Gashi
 • 3. Oral İmplantoloji Dergisi: Cüneyt Karabuda, Alper Gültekin, Volkan Arıcı
 • 4. Kongre, Sempozyum, Seminer ve Eğitim: Serdar Yalçın, Cüneyt Karabuda, Sinem Yeniyol
 • 5. Kütüphane: Erkan Akıllı
 • 6. Aylık yapılan implant sayısı: Erkan Akıllı
 • 7. Slide’ların taranması: Selim Ersanlı, Volkan Arısan, Sinem Yeniyol, Melih Özgen, Shirali Shiraliyev, Esma Kütan
 • 8. Hastaların dokümente edilerek bilgisayar programına aktarılması: Volkan Arısan, Volkan Arıcı
 • 9. Recall Programı: Cansu Zeren, Esma Kütan, Volkan Arıcı, Uğur Havlucu, Shirali Shiraliyev, Melih Özgen, Brunilda Gashi
 • 10. Yeni doktora öğrencilerine implant kursu: Selim Ersanlı
 • 11. Fotoğraf Eğitimi: Selim Ersanlı, Mehmet Bayraktar, Erkan Akıllı, Cevat Abdelhak, Melih Özgen, Esma Kütan
 • 12. Klinik Öğrenci Semineri: Sinem Yeniyol, Volkan Arısan, Cansu Zeren, Nilüfer Bolükbaşı, Alper Gültekin
 • 13. Doktora Öğrencilerine Seminer: Sinem Yeniyol, Volkan Arısan, Cansu Zeren
 • 14. TOİD İletişim ve Duyurular: Sinem Yeniyol, Esma Kütan
 • 15. İmplant hastalarından ölçü alınarak laboratuarda plak basılması: Esma Kütan, Volkan Arıcı, Uğur Havlucu, Shirali Shiraliyev, Melih Özgen, Brunilda Gashi
 • 16. Operasyon hastaları için set hazırlanması: Esma Kütan, Volkan Arıcı, Uğur Havlucu, Shirali Shiraliyev, Melih Özgen, Brunilda Gashi

C. RECALL PROGRAMI
Recall kliniği belirlenen günler öğleden sonraları sorumlu grup tarafından yapılacaktır. Ayrıca, her grup kendi tedavi ettiği hastaların recall takiplerini isterlerse kendileri yapabilirler, ancak bu hastalar da recall günlerinde ve recall kliniğinde bakılmalıdır. Recall grubu bu hastaların tedavileri ve takipleri konusunda bilgilendirilmelidir.

D. VAKA SUNUMU VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 • a) Belirlenen gün ve saatler arasında vaka sunumu yapılacaktır. Vaka sunumları hazırlık kriterleri Ek’te verilmiştir. Bölüme gelen yeni vakalar için tedavi planı bu şekilde hazırlanacak, bölüm içinde tartışılıp kabul edilecek, tedaviyi hangi ameliyat grubunun gerçekleştirileceği kararlaştırılacaktır. Ciddi komplikasyonlar ve tedbirler tartışılacak, uygun tedavi yöntemleri saptanacaktır.
 • b) Vaka sunumuna hastaların panoramik radyografileri, gerekliyse periapikal radyografileri ve alt-üst çene alçı modelleri sunulacaktır.

E. DOKTORA SONRASI EĞİTİM PROGRAMI

 • 1- Uluslar arası kongre katılımı: Doktora sonrası araştırma görevlilerinden iki yılda bir olmak üzere yurt dışında gerçekleştirilen uluslar arası kongrelere katılmaları ve bu kongrelerde gerek sözlü gerekse poster sunumları yapmaları beklenmektedir.
 • 2- Uluslar arası yayınlar: Doktora sonrası araştırma görevlilerinden özgün araştırma, olgu raporu ve derleme niteliğindeki yazılarını Science Citation Index’e (SCI) giren yurt dışı hakemli ve SCI’ya girmeyen yurt dışı hakemli dergilerde yayımlamaları istenmektedir.
 • 3- Araştırma Projeleri
 • 4- Yurt içi yayınlar: Araştırma görevlilerinden yurt içi hakemli dergilerde basılan özgün araştırma, olgu raporu ve derleme niteliğindeki yayınlara da sahip olmaları beklenmektedir.
 • 5- Seminer programı: Araştırma görevlileri gerek lisans gerekse doktora öğrencilerinin klinikteki teorik ve pratik eğitimlerinden sorumludurlar.
 • 6- Yurt dışı çalışmaları: Doktorasını tamamlamış araştırma görevlilerinin yurt dışındaki üniversitelerin Oral İmplantoloji bölümlerinde kısa veya uzun dönemli olarak gözlemci veya araştırıcı olarak bulunmaları beklenmektedir.
 • 7- İleri cerrahi teknikleri ve uygulamaları
 • 8- Doktora konusuna yakın araştırma projeleri hazırlamak ve bu konuda uzmanlaşma çalışmaları yapmak
 • 9- ABD çalışma faaliyetlerinde görev almak

F. MEZUNİYET SONRASI SERBEST HEKİMLERE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI

İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dekanlığı ve İstanbul Dişhekimleri Odası işbirliği ile hazırlanacak program çerçevesinde uygulanacaktır.

G. A.B.D. YARDIMCI PERSONEL EGİTİM PROGRAMI

İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dekanlığı tarafından hazırlanan eğitim amaçlı seminer ve kurslara personelin katılımı sağlanarak yapılacaktır.

—————————————————————————————————————————————
Akademik ve İdari Personel

Akademik ve İdari Personel

Prof. Dr. Serdar YALÇIN
Prof. Dr. Zihni Cüneyt KARABUDA
Prof. Dr. Selim ERSANLI (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Volkan ARISAN
Doç. Dr. Ayşe Cansu BAŞEĞMEZ
Doç. Dr. Nilüfer BALCIOĞLU
Dr. Sinem YENİYOL
Dr. Bahattin Alper GÜLTEKİN
Dr. Alper SAĞLANMAK

Doktora Öğrencisi Esra ONDUR
Doktora Öğrencisi Bige ÖZUYGUR
Doktora Öğrencisi Cansu Damla TUNCER
Doktora Öğrencisi Şevki ÇAKIR
Doktora Öğrencisi İhsan Çağlar ÇINAR
Doktora Öğrencisi Ceyda Aktolun AYDEMİR
Doktora Öğrencisi Nuray SELÇUK
Doktora Öğrencisi İlyas BODUR
Doktora Öğrencisi Mohammed ALZBOUN
Doktora Öğrencisi Caner YILMAZ
Doktora Öğrencisi Mehmet GÜNER
Doktora Öğrencisi Sema KIZILASLAN
Doktora Öğrencisi Nazlı BAYRAKTAR
Doktora Öğrencisi Onur GÜNEŞ
Doktora Öğrencisi Berkay SAKİN
Doktora Öğrencisi İbrahim Ozan MUTLU
Doktora Öğrencisi Aylin DOĞAN
Doktora Öğrencisi Ayşegül ÖZTÜRK
Doktora Öğrencisi Gülşat KAYA
Doktora Öğrencisi Sefa HACIBEKTAŞOĞLU
Doktora Öğrencisi Aslıhan KALAOĞLU
Doktora Öğrencisi Cem TÖRE
Doktora Öğrencisi Melike AYTEKİN
Doktora Öğrencisi Zeynep COŞKUN
Doktora Öğrencisi Mirtofig GASİMLİ
Doktora Öğrencisi Aslışah AKTUNÇ
Doktora Öğrencisi Doğaç Mevlüt SALTAN

Sekreter Şebnem MOZİOĞLU
Hemşire Aylin AKARSU

Kayıt Memuru Mehmt ALTAN

Hizmetli Nurgül GÜLER

—————————————————————————————————————————————

Hasta Bilgilendirme
Hasta Bilgilendirme
Kürsümüze yeni kayıt olacak hastalarımız Oral İmplantoloji Anabilim Dalı’na direkt olarak kayıtlarını yaptırabilirler. Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı’nda ilk muayeneleri yapılan hastalar gerekli görüldüğü takdirde Oral İmplantoloji Anabilim Dalı’na yönlendirilir. Anabilim dalımızda kayıt işlemleri tamamlanan hastaların ilk muayeneleri gerçekleştirilir. Muayene sonrası cerrahi işlemler için randevu verilerek tedavilerine başlanır. Hastalarımızın implant cerrahi işlemleri ve implant destekli protezleri Anabilim Dalı’mızda yapılmaktadır.Diş implantı nedir ?Eksik olan dişlerin fonksiyon ve estetiğini sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen vida şeklinde titanyumdan yapılmış yapay diş kökleridir.
Diş implantları herkese uygulanabilir mi ?İmplant uygulamaları için ideal kişiler genel sağlığı iyi olanlar ile çene kemiklerinde yeterli miktarda kemiği bulunanlardır. İmplantoloji konusunda eğitim görmüş uzman diş hekiminiz sizin implant uygulanabilecek biri olup olmadığınıza kolayca karar verebilir.
Diş implantlarının uygulama yerleri nelerdir?-Tek diş eksikliğinde
-Birden fazla diş eksikliğinde
-Tam dişsizlik durumlarındaDiş implantlarının avantajları nelerdir?Diş boşluklarına komşu dişlere zarar verilmeden sabit dişlerin yapılabilmesini sağlarlar.
Rahat bir gülümseme ve estetik sağlarlar.
İstenen gıdalar yenilebilir
Oynayan, takırtı ve ağrıya sebep olan takma dişler daha rahat ve emin kullanılabilir.Operasyon sırasında ve sonrasında bir rahatsızlığım olacak mı?Operasyon lokal anestezi ile hiçbir ağrı ve rahatsızlık duyulmadan yapılabilmektedir. Operasyondan sonra herhangi bir diş çekiminden sonra da duyulabilecek hafif bir ağrı veya nadiren şiş olabilir. Bu durum, ağrı kesicilerle giderilebilir.
Operasyon ve protezin tamamlanması ne kadar sürmektedir?Cerrahinin süresi yerleştirilecek implant sayısına ve hastanın koşullarına bağlı olarak, tek implant uygulamaları için ortalama 15-20 dakika; çoklu implant uygulamaları için 1-1,5 saat gerekmektedir.
Operasyondan sonra implant ile kemiğin kaynaşması için 2-5 ay beklenmektedir.
İmplantların başarısı garantili midir?Yapılan bilimsel çalışmalarda implant başarısının % 96-98 arasında değiştiği gösterilmiştir. Nadir olarak implantların yerleştirilmesinden sonra kemiğe kaynaşma olmayabilir ve çıkarılan implantın yerine yeni bir implant tatbik edilebilmektedir. Her şahsın kendine göre bünyesel özellikleri olduğundan implantın başarısı garanti edilemez.
İmplant tedavisi pahalı mıdır?İmplant uygulamaları bir dizi karmaşık ve uzun süreli işlemlerin yapılmasını gerektirmektedir. İmplantlar, ara parçaları ve üst yapı bileşenleri pahalı parçalardır. Dolayısıyla, implant uygulamaları rutin diş hekimi hizmetlerinden daha yüksek bir harcama icap ettirir.İmplant tedavisi uygulanmış hastaların tedavi fotoğraflarını görmek için tıklayınız.
—————————————————————————————————————————————
Yönetim Şeması
Yönetim Şeması
implantolojiyonetimsemasi
—————————————————————————————————————————————

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved