Önemli Duyuru : Klinik Araştırmaların Bütçesine İlişkin Yönetmelik ile İlgili

05.04.2016

Araştırmacıların Dikkatine                                                                                                                                                                                                           

Etik Kurulumuza, Klinik araştırmalar için yapılan başvurularda, araştırmacılar; çalışma kapsamında yapılacak tedavilerin SGK kapsamında değerlendirilmesini talep etmektedir. Ancak yasal olarak bu mümkün değildir. Araştırma kapsamında yapılacak her türlü girişim, tahlil ve tetkiklerin, destekleyici veya araştırmacı tarafından karşılanması gerekmektedir. Etik kurulumuzun bu konuda herhangi bir inisiyatif kullanması, ne yazık ki söz konusu değildir.

Bu durum, aşağıda verilen, T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 25 Haziran 2014 tarihli 29041 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 15. Maddesinde açıkça zikredilmekte olup tüm etik kurullar için bağlayıcı niteliktedir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kurumca onaylanan araştırma protokolünde belirtilen ve araştırmada kullanılan her türlü araştırma ürününün, ürünlerin kullanılmasına mahsus cihaz ve malzemeler ile muayene, tetkik, tahlil ve tedavilerin bedeli destekleyici tarafından karşılanır. Bu bedel, gönüllüye veya Sosyal Güvenlik Kurumuna ödettirilmez. Ancak, kamu yararı bulunan ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygun görülen hâller saklıdır.

Burada da açıkça gösterildiği gibi, araştırma kapsamında yapılacak olan tedavilerin SGK ya fatura edilmesi mümkün değildir. Araştırmacıların başvuru sırasında bütçe formunu detaylandırmaları ve giderlerin ne şekilde karşılanacağını belgeleriyle birlikte sunmaları gerekmektedir. Değerli araştırmacılarımızın bilgilerine sunarım.

Sevgi ve Saygılarımla       

Prof. Dr. Faruk Haznedaroğlu

İ.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkanı

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved