KALİTE BİRİMİ

Misyon ve Vizyonumuz

MİSYONUMUZ 

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, çağdaş eğitim ve öğretim veren, bilimsel araştırma yapan, yetkin diş hekimi ve araştırmacı yetiştiren, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlık hizmeti sunan bir kurumdur.

VİZYONUMUZ

Vizyonumuz, akademik alanda uluslararası kabul görmüş; Türkiye’de lider, dünyada önde gelen bir eğitim, araştırma ve tedavi kurumu olmaktır.

Bu vizyon çerçevesinde hedeflerimiz;

 • Öncelikle tercih edilen bir fakülte olmak

(Öğrenciler, akademisyen adayları ve diş hekimliği alanı tarafından),

 • Akademik yayın verimliliğinde lider fakülte olmak,
 • Tedavi hizmetleri verimliliğinde lider fakülte olmak,
 • Avrupa Yüksek Öğrenim Alanında yer almak,
 • Diploma denkliğini almak,
 • ADEE (Association for Dental Education in Europe) kriterlerine göre yeniden yapılandırılmış eğitim programının uygulanmasının sürdürülmesini sağlamak.

 

İlke ve Değerlerimiz

İLKE VE DEĞERLERİMİZ

 • Atatürk ilkelerine bağlılık
 • Çevreye ve insana saygı
 • Etik değerlere bağlılık
 • Hasta haklarına duyarlılık
 • Hizmet kalitesine özen gösterme

 

Kalite Politikamız

Ağız ve Diş Sağlığı hizmetlerinde, hasta haklarına duyarlı, hasta memnuniyetini ön planda tutan, etik değerlere bağlı, modern tedavi yöntemlerini uygulayan, güvenli sağlık hizmeti veren, yeterli, donanımlı personel ile hizmet veren, çalışan memnuniyetini önemseyen, Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyarak bu sistemin etkinliğini sürekli iyileştiren kurum olmak.

 

Tarihçe

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları 2002 yılında başlatılmıştır. Ortodonti, Protetik Diş Tedavisi, Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalları ile Satınalma Bürosu, Ayniyat ve Levazım Saymanlığı, Bakım Onarım ve İç Hizmetler Müdürlüğü’nde  yürütülen kalite çalışmaları  28/ 07 /2004 tarihinde yapılan uluslararası denetimde belgelendirilmiş, daha sonra kapsam genişletilerek tüm klinik bilimler ve temel bilimler, idari bürolar kalite  çalışmalarına dahil edilmiştir.

 

Bu çalışmalar neticesinde fakültemiz  21/07/2006 tarihinde TÜV SÜD Management Service GmbH Sertifikasyon Merkezi tarafından kalite yönetim sistemini yürürlüğe koyduğunu ve uygulamakta olduğunu teyit eden ISO 9001:2000 belgesini almıştır.

Alınan kalite belgesi ile fakültemiz bünyesinde hizmet veren büroların daha verimli çalışması sağlanmış olup, dekanlık, anabilim dalları ve büroların kendi aralarında iletişimi güçlendirilmiştir.

 

İlerleyen yıllarda 08.02.2010 – 12.02.2010 tarihleri arasında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirme tetkiki gerçekleştirilmiş olup, ISO 9001:2005 Kalite Sistem Belgesini tekrar almaya hak kazanmıştır. İdari Birimlere Halkla İlişkiler ve Hasta Hakları Birimi, Muhasebe Birimi, Çevre Yönetimi Birimi ilave edilmiş olup, sisteme dahil edilmiştir.

Üniversitemiz bünyesinde eğitim öğretim ve araştırma alanlarında Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) ve sağlık hizmeti sunumu konularında Hastaneler Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının devam etmesi nedeni ile 06.11.2012 tarihinde Fakültemizde Kalite Birimi oluşturulmuştur. Amacı;  ISO 9001:2008 Toplam Kalite Sisteminin Üniversitemizde Bütünleşik Kalite Sistemi Entegrasyonunun sağlanması ve Fakültemizde kalite çalışmalarının yürütülmesi, kalite dokümanlarının oluşturulması ve erişilebilirliğinin sağlanmasıdır. Fakültemiz, 2012-2017 yılları arası TSE’nin ISO 9001:2008 Toplam Kalite Sistemi denetimlerinden başarıyla geçmiştir.

Fakültemiz Toplam Kalite Yönetimi Dekanlığımızın desteğiyle, Yönetim Temsilciliği görevine tekrar atanan, Prof.Dr. Özen DOĞAN ONUR’un çalışmaları ile devam etmekte olup, Ağız Diş Sağlığı hizmetlerimiz misyon, vizyon, kalite politikamız ve hedeflerimiz doğrultusunda sürdürülmektedir.

 

Olumsuz Olay Bildirim Formu

 

Kalite Denetimleri

İç Denetim yılda iki kez fakülte içi iç denetçiler tarafından Kasım- Haziran aylarında yapılır.

Dış Denetim yılda bir kez Ocak-Şubat-Mart aylarında TSE tarafından ağız-diş sağlığı hizmetleri kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Yönetimi Gözden Geçirme (YGG) toplantıları, yılda iki kez iç denetim sonrası yapılmaktadır.

 

Kalite Denetimleri

İç Denetim yılda iki kez fakülte içi iç denetçiler tarafından Kasım- Haziran aylarında yapılır.

Dış Denetim yılda bir kez Ocak-Şubat-Mart aylarında TSE tarafından ağız-diş sağlığı hizmetleri kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Yönetimi Gözden Geçirme (YGG) toplantıları, yılda iki kez iç denetim sonrası yapılmaktadır.

 

Kalite Komisyonu

KALİTE KOMİSYONU

Dekan Prof.Dr.Gülsüm AK
Dekan Yardımcısı(DSS Sorumlu) Prof.Dr.Begüm GÜRAY EFES
Dekan Yardımcısı(Eğitimden Sorumlu) Prof. Dr. Sabire İŞLER
Fakülte Kalite Yönetim Temsilcisi Prof.Dr.Özen DOĞAN ONUR
Çevre Yönetimi Fakülte Temsilcisi Prof.Dr.Ferda Doğan
İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi Başkanı Prof.Dr.Begüm Güray Efes
Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Prof.Dr.Begüm Güray Efes
Fakülte Sekreteri Hülya GÖR KARATAŞ
Kalite Birim Sorumlusu Vekili Uzm.Dr. Huriye Çolaklar
Fakülte Kalite Sistem Sorumlusu Esma Kardaş
Kalite Birim Sekreteri Nihan Ağrak
Başhemşire Menekşe Can Müdüroğlu
Ağız Diş Çene Rad. AD. Dr.Neslihan Şenel YT
Öğr.Gör.Dr.Taha Emre Köse KSS
Ağız Diş Çene Cer.AD. Doç.Dr. Cemil İşler YT
Uzm.Dr.Berkem Atalay KSS
Kron Köprü Kliniği Prof.Dr.Bülent Şermet YT
Dr.Volkan Turp KSS
Total Parsiyel Kliniği Prof.Dr.Bülent Şermet YT
Dr.Gökçen Ateş KSS
Periodontoloji AD. Prof.Dr.Gülden Işık YT
Dr. Aslı Koçak KSS
Pedodonti AD. Doç.Dr.Arzu Pınar Erdem YT
Dr.Yelda Kasımlıoğlu KSS
Endodonti AD. Doç.Dr.Yusuf Burak Batur YT
Dr.Ayça Yılmaz KSS
Restoratif Diş Ted. AD. Doç.Dr.Dina Erdilek YT
Dr.Günçe Saygı KSS
Ortodonti AD. Doç.Dr.S.Evren Öztaş YT
Dr.Nilüfer Yılmaz KSS
Prototik Diş Ted. AD. Prof.Dr.Bülent Şermet YT
Dr.Tamer Çelakıl KSS
Ağız Hastalıkları Kliniği Doç.Dr.Alp Saruhanoğlu YT
Dr.Esma Kürklü Gürleyen KSS
Oral İmplantoloji AD. Dr.Sinem Yeniyol YT
Dr.Alper Sağlanmak KSS
Temel Bilimler AD. Doç.Dr.Nursel Topçuoğlu YT
Dr.Oya Balkanlı KSS

 

 

İletişim
Birim Sorumlusu Huriye ÇOLAKLAR
Elif TUFAN

Kalite Birimi Tel.: 0212 414 20 20                           30422 (dahili)

Adres: İÜ Diş Hekimliği Fakültesi Kalite Birimi

Çapa-Fatih 30390 İSTANBUL

E-Posta: diskys@istanbul.edu.tr

 

 

 

 

 

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved