KALİTE BİRİMİ

Misyon ve Vizyonumuz

MİSYONUMUZ 

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, çağdaş eğitim ve öğretim veren, bilimsel araştırma yapan, yetkin diş hekimi ve araştırmacı yetiştiren, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlık hizmeti sunan bir kurumdur.

VİZYONUMUZ

Vizyonumuz, akademik alanda uluslararası kabul görmüş; Türkiye’de lider, dünyada önde gelen bir eğitim, araştırma ve tedavi kurumu olmaktır.

Bu vizyon çerçevesinde hedeflerimiz;

 • Öncelikle tercih edilen bir fakülte olmak

(Öğrenciler, akademisyen adayları ve diş hekimliği alanı tarafından),

 • Akademik yayın verimliliğinde lider fakülte olmak,
 • Tedavi hizmetleri verimliliğinde lider fakülte olmak,
 • Avrupa Yüksek Öğrenim Alanında yer almak,
 • Diploma denkliğini almak,
 • ADEE (Association for Dental Education in Europe) kriterlerine göre yeniden yapılandırılmış eğitim programının uygulanmasının sürdürülmesini sağlamak.

 

İlke ve Değerlerimiz

İLKE VE DEĞERLERİMİZ

 • Atatürk ilkelerine bağlılık
 • Çevreye ve insana saygı
 • Etik değerlere bağlılık
 • Hasta haklarına duyarlılık
 • Hizmet kalitesine özen gösterme

 

Kalite Politikamız

Ağız ve Diş Sağlığı hizmetlerinde, hasta haklarına duyarlı, hasta memnuniyetini ön planda tutan, etik değerlere bağlı, modern tedavi yöntemlerini uygulayan, güvenli sağlık hizmeti veren, yeterli, donanımlı personel ile hizmet veren, çalışan memnuniyetini önemseyen, Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyarak bu sistemin etkinliğini sürekli iyileştiren kurum olmak.

 

Tarihçe

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları 2002 yılında başlatılmıştır. Ortodonti, Protetik Diş Tedavisi, Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalları ile Satınalma Bürosu, Ayniyat ve Levazım Saymanlığı, Bakım Onarım ve İç Hizmetler Müdürlüğü’nde  yürütülen kalite çalışmaları  28/ 07 /2004 tarihinde yapılan uluslararası denetimde belgelendirilmiş, daha sonra kapsam genişletilerek tüm klinik bilimler ve temel bilimler, idari bürolar kalite  çalışmalarına dahil edilmiştir.

 

Bu çalışmalar neticesinde fakültemiz  21/07/2006 tarihinde TÜV SÜD Management Service GmbH Sertifikasyon Merkezi tarafından kalite yönetim sistemini yürürlüğe koyduğunu ve uygulamakta olduğunu teyit eden ISO 9001:2000 belgesini almıştır.

Alınan kalite belgesi ile fakültemiz bünyesinde hizmet veren büroların daha verimli çalışması sağlanmış olup, dekanlık, anabilim dalları ve büroların kendi aralarında iletişimi güçlendirilmiştir.

 

İlerleyen yıllarda 08.02.2010 – 12.02.2010 tarihleri arasında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirme tetkiki gerçekleştirilmiş olup, ISO 9001:2005 Kalite Sistem Belgesini tekrar almaya hak kazanmıştır. İdari Birimlere Halkla İlişkiler ve Hasta Hakları Birimi, Muhasebe Birimi, Çevre Yönetimi Birimi ilave edilmiş olup, sisteme dahil edilmiştir.

Üniversitemiz bünyesinde eğitim öğretim ve araştırma alanlarında Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) ve sağlık hizmeti sunumu konularında Hastaneler Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının devam etmesi nedeni ile 06.11.2012 tarihinde Fakültemizde Kalite Birimi oluşturulmuştur. Amacı;  ISO 9001:2008 Toplam Kalite Sisteminin Üniversitemizde Bütünleşik Kalite Sistemi Entegrasyonunun sağlanması ve Fakültemizde kalite çalışmalarının yürütülmesi, kalite dokümanlarının oluşturulması ve erişilebilirliğinin sağlanmasıdır. Fakültemiz, 2012-2017 yılları arası TSE’nin ISO 9001:2008 Toplam Kalite Sistemi denetimlerinden başarıyla geçmiştir.

Fakültemiz Toplam Kalite Yönetimi Dekanlığımızın desteğiyle, Yönetim Temsilciliği görevine tekrar atanan, Prof.Dr. Özen DOĞAN ONUR’un çalışmaları ile devam etmekte olup, Ağız Diş Sağlığı hizmetlerimiz misyon, vizyon, kalite politikamız ve hedeflerimiz doğrultusunda sürdürülmektedir.

 

Olumsuz Olay Bildirim Formu

 

Kalite Denetimleri

İç Denetim yılda iki kez fakülte içi iç denetçiler tarafından Kasım- Haziran aylarında yapılır.

Dış Denetim yılda bir kez Ocak-Şubat-Mart aylarında TSE tarafından ağız-diş sağlığı hizmetleri kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Yönetimi Gözden Geçirme (YGG) toplantıları, yılda iki kez iç denetim sonrası yapılmaktadır.

 

Kalite Denetimleri

İç Denetim yılda iki kez fakülte içi iç denetçiler tarafından Kasım- Haziran aylarında yapılır.

Dış Denetim yılda bir kez Ocak-Şubat-Mart aylarında TSE tarafından ağız-diş sağlığı hizmetleri kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Yönetimi Gözden Geçirme (YGG) toplantıları, yılda iki kez iç denetim sonrası yapılmaktadır.

 

Kalite Komisyonu

KALİTE KOMİSYONU

TC
İÜ Diş Hekimliği Fakültesi
Kalite Kurulu
No Görevi Ünvanı Adı Soyadı
1 Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Begüm EFES
2 Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sabire İŞLER
3 Fakülte Sekreteri Fakülte Sekreter V. Levent YILDIZ
4 Fakülte Yönetim Temsilcisi Prof. Dr. Özen DOĞAN ONUR
5  Yönetim Temsilcisi Yardımcısı Doç. Dr. Arzu Pınar ERDEM
6  Yönetim Temsilcisi Yardımcısı Doç. Dr. Meltem ÖZDEMİR KARATAŞ
7 Çevre Yönetimi Birimi Prof. Dr. Ferda DOĞAN
8 İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi Doç. Dr. Kadriye PEKER
9  Enfeksiyon Kontrol Komitesi                                                    (Mikrobiyoloji Sorumlusu) Prof. Dr. Güven KÜLEKÇİ
10 Hemşirelik Hizmetleri Başhemşire Çiğdem ÇAMURDAN
11 Ağız Diş Çene Radyolojisi AD YT Dr. Neslihan ŞENEL
12 KSS Dt. Sedef Ayşe UYANIK
13 Ağız Diş Çene Cerrahisi AD

Ağız Diş  Çene Cerrahisi  Kliniği

YT Doç. Dr. Cemil İŞLER
14 KSS  Yard. Doç. Dr. Berkem ATALAY
15 Ağız Diş Çene Cerrahisi AD

Ağız Hastalıkları  Kliniği

YT Doç. Dr. Alp SARUHANOĞLU
16 KSS Dr. Esma KÜRKLÜ GÜRLEYEN
17 Protetik Diş Tedavisi AD

Total Parsiyel Kliniği

YT Prof. Dr. Gülbahar IŞIK ÖZKOL
18 KSS Dr. Beril KARAKAYA
19 Protetik Diş Tedavisi AD

Kuron Köprü Protezi Kliniği

YT Doç. Dr. Elif TUNÇ
20 KSS Doç. Dr. Volkan TURP
21 Protetik Diş Tedavisi AD

Çene Yüz Protezi Kliniği

YT  Dr. Merve BENLİ
22 KSS Dt. Elif Hacer HOPUR
23 Periodontoloji AD YT Prof. Dr.Gülden IŞIK
24 KSS Dr. Aslı KOÇAK
25 Pedodonti AD YT Doç. Dr. Arzu Pınar ERDEM
26 KSS Dr. Yelda KASIMOĞLU
27 Restoratif  Diş Tedavisi AD YT Doç. Dr. Dina ERDİLEK
28 KSS Dr. Günçe SAYGI
29 Endodonti  AD YT Doç. Dr. Yusuf Burak BATUR
30 KSS Dr. Yağmur YALÇIN
31 Ortodonti AD YT Doç. Dr. S. Evren ÖZTAŞ
32 KSS Dr. Pınar ÜNLÜ KUTAY
33 Oral İmplantoloji AD YT Dr. Sinem YENİYOL
34 KSS Dr. Alper SAĞLANMAK
35 Temel Bilimler AD YT Doç. Dr. Nursel TOPÇUOĞLU
36 KSS Dr. Oya BALKANLI
37  Kalite  Birim Sorumlusu  Kalite Birim Çalışanı Tuğba BAŞARAN
38 Kalite Sistem Sorumlusu  Kalite Birim Çalışanı Elif TUFAN

 

İletişim

Kalite Birimi Tel.: 0212 414 20 20                           30422 (dahili)

Adres: İÜ Diş Hekimliği Fakültesi Kalite Birimi

Çapa-Fatih 30390 İSTANBUL

E-Posta: diskys@istanbul.edu.tr

 

 

 

 

 

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved