Geçmiş Dekanlarımız


Halit Şazi KÖSEMİHAL
1909-1921
Darülfünunu-Osmani Tıp Fakültesi
Eczacı, Dişçi, Kabile ve Hastabakıcı Mektepleri
Dişçi Mektebi Muallimler Meclisi Başkanı

Mustafa Münif KOCAOLÇUN
1909–1916
Darülfünunu-Osmani Tıp Fakültesi
Eczacı, Dişçi, Kabile ve Hastabakıcı Mektepleri Müdürü

Mazhar Hüsnü DURAL
1916–1920
Darülfünunu-Osmani Tıp Fakültesi
Eczacı ve Dişçi Mektepleri Müdürü

Server Hilmi BÜYÜKAKSOY

1920–1930

Darülfünunu-Osmani Tıp Fakültesi
Eczacı ve Dişçi Mektepleri Müdürü

Sait Cemil YİĞİT

1931–1932

Darülfünunu-Osmani Tıp Fakültesi
Eczacı ve Dişçi Mektepleri Müdürü

Mehmet Mahir TOKAY

1932-1933

Darülfünunu-Osmani Tıp Fakültesi
Eczacı ve Dişçi Mektepleri Müdürü

Prof. Dr. Kazım Esat DEVRİM

1933–1935

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Yüksek Okulu Müdürü

Ord. Prof. Dr. Alfred KANTOROWİCZ

1935–1949

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Yüksek Okulu Tedrisat Direktörü

Ord. Prof. Dr. Muhittin EREL

1940–1946

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Yüksek Okulu Müdürü

Prof. Dr. Hikmet YALGIN

1946–1955

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Yüksek Okulu Müdürü

Prof. Dr. Mustafa Pertev ATA

1955–1957

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Yüksek Okulu Müdürü

Prof. Dr. Suat İsmail Gürkan

1957-1959

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Yüksek Okulu Müdürü

Ord. Prof. Dr. Ekrem Behçet TEZEL

1959-1960

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Yüksek Okulu Müdürü

Prof. Ömer Şevket TAGAY

1960-1962

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Yüksek Okulu Müdürü

Prof. Dr. Lem’i BELGER

1962–1964

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Yüksek Okulu Müdürü

Prof. Dr. Suat İsmail Gürkan

1964–1966

İstanbul Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mehmet Orhan OKYAY

1966–1970

İstanbul Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Gazanfer ZEMBİLCİ
1970–1973

İstanbul Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Lem’i BELGER

1973–1975

İstanbul Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Gazanfer ZEMBİLCİ

1975–1976

İstanbul Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. İhsan Yılmaz MANİSALI

1976–1982

İstanbul Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Gürbüz ÖZTÜRK

1982–1984

İstanbul Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Nuri MUĞAN

1984–1987

İstanbul Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Peker SANDALLI

1987–1990

İstanbul Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. İsmail Suphi KONUKMAN

1990–1993

İstanbul Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mehmet BEYLİ

1993–1996

İstanbul Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Altan Gülhan ÖZERKAN

1996–2002

İstanbul Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Firdevs Betül TUNCELLİ

2002–2005

İstanbul Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Sabri Hasan MERİÇ

2005–2013

İstanbul Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved