Fizyoloji

Vücutta gerçekleşen fizyolojik olayların temel amacı, canlının sağlıklı kalması için gereken ve “Homeostazis” adı verilen iç ortam dengesini, vücudun değişen koşullara uygun olarak ürettiği özel yanıtlar sayesinde korumaya çalışmaktır. Fizyoloji, canlılardaki yaşamsal olayları, doku ve organların görevlerini ve bu görevleri nasıl yerine getirdiklerini inceleyen bir bilim dalıdır. Biyofizik, biyolojik olayların fiziksel temellerini inceleyen ve biyolojik sistemlerin davranışlarını fizik prensipleriyle açıklayan bir bilim dalıdır.

FİZYOLOJİ BİLİM DALI

Fizyoloji Bilim Dalı, Türkiye’deki diş hekimliği fakülteleri arasında bir ilk olarak kurulan İ.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi Temel Bilimler Bölümü’nde lisans, doktora ve sürekli eğitim programları içinde yer almaktadır. Bilim dalımızın amacı, insan vücudundaki hücre, organ ve organ sistemlerinin çalışma prensiplerini ve bu sistemlerin organizasyonunu sağlayan kontrol sistemlerini kapsayan konularda öğretim ve araştırma yapmaktır. Fizyoloji Bilim Dalı tarafından verilen Biyofizik dersinin amacı ise, öğrencilerin fizyoloji dersinde ve meslek yaşamlarında karşılaşacakları konuların fiziksel temellerini oluşturmaktır. Fizyoloji dersi, fakültenin ders programı içinde 2. sınıfta, Biyofizik dersi 1. sınıfta yer almaktadır. Teorik ve pratik ders saatleri, Fizyoloji haftada 4+4 saat, Biyofizik 1+2 saat şeklindedir. Pratik dersleri laboratuarlarda gerçekleştirilmektedir.

 

Dr. Yıldız TÜRKOZAN 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved