Fakültemize Yurt Dışından Gözlemci Olarak Başvurmak İsteyen Akademisyenler

 

Fakültemize yurt dışından gözlemci olarak başvurmak isteyenlerin akademik personel (öğretim üyesi,
öğretim üye yardımcısı, doktora yada yüksek lisans öğrencisi) olması gerekmektedir. Bu pozisyonların
dışında kalanların başvurusu kabul edilmeyecektir. Başvurular dekanlık ve ilgili bilim dalı/dalları
başkanları ile görüşülerek değerlendirilecektir. Başvuru yapılması, kabul edileceği anlamına gelmez.

Başvuru Formu

 

 

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved