Dekanlık

Dekan’ın Mesajı
Dekan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri
Dekan Sekreterliği
Dekanlık Personeli
Fakülte Kurulları
Fakülte Kurulu
Yönetim Kurulu
Anabilim Dalları
Bölüm/Anabilim/Bilim Dalı Başkanları
İdari Birimler
Özlük İşleri Bürosu
Özlük Hakları Bürosu
Satın Alma  Bürosu
Ayniyat ve Levazım SaymanlığıBakım Onarım Bürosu
Bilgisayar Laboratuarı
Evrak Kayıt Bürosu
Döner Sermaye İşletme Birimi
Döner Sermaye Saymalığı

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved