Çocuklar Üzerinde Çalışma Yapacak Araştırmacıların Dikkatine

Çocuklar üzerinde çalışma yapacak araştırmacılar, Konusu Diş hekimliği ile ilgiliyse Pedodonti uzmanından; Diş hekimliği dışında bir hasta grubu söz konusu ise ilgili birimden (kardiyoloji, diyabet vb) çalışmanın çocuk ruh ve beden sağlığı üzerinde hiçbir olumsuz etkisinin olmadığını ve etik yönden uygun olduğunu gösterir rapor almalıdır. Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formuna da ebeveyn onayını mutlaka eklemelidir.

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved