Biyokimya

Tanıtım-Tarihçe
Tanıtım – Tarihçe
Biyokimyanın Tanımı / TarihçeDiş Hekimliği Fakültesinde Temel Bilimler kürsüleri 1969 yılında kurulmuştur. Biyokimya Kürsüsü’nün ilk başkanı, İstanbul Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı ve Türkiye’de Biyokimya’nın öncüsü olan Prof.Dr.Mutahhar Yenson 1969-1981 yılları arasında görev yapmıştır. Daha sonra İstanbul Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Hikmet Öz 1981-1995 yılları arasında kürsü başkanı olarak görev yapmıştır. Bilim Dalı başkanlığı, Prof.Dr.Yegane Güven tarafından 1995 yılından beri sürdürülmektedir. Biyokimya , canlı organizmaların kimyasal yapısını inceleyen bir bilim dalı olarak biyoloji ile hayatın kaynağı olan kimyasal yapıları ve kompleks kimyasal reaksiyonları inceleyen kimya bilimi arasında bir köprü kurmaktadır. Biyokimya bilimi, yaşamın en küçük birimi olan hücrenin kimyasal yapısını ve proteinler, karbonhidratlar, lipidler, nükleik asidler gibi hücresel bileşenlerin fonksiyonunu inceler. Hayatın devamı boyunca canlıların vücudunda meydana gelen olayların hepsine birden metabolizma adı verilmektedir. Bu nedenle biyokimya büyük oranda metabolizma ile ilgilenmektedir. Bununla beraber bazı patolojik koşullar altında metabolizmada görülen değişikliklerde hastalıkların teşhisinde önemli rol oynamaktadır. Biyokimya, tıpta yer alan karmaşık problemlere deneysel metotlar ve aletler kullanarak çözüm aramaktadır.Biyokimya Bilim Dalı

İ.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi Biyokimya Bilim Dalı , Türkiye deki diş hekimliği fakülteleri arasında bir ilk olarak kurulan İ.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi Temel Bilimler Bölümü içinde yer almaktadır. Bilim dalımız tarafından diş hekimliği öğrencilerine Organik Kimya ve Biyokimya dersleri verilmektedir. Organik Kimya derslerinde, günlük hayatta kullanılan bazı maddeler ve ilaç olarak kullanılan organik bileşiklerin yapıları ve etkileri , tedavi amacıyla kullanılan kimyasal maddelerin ve biyomateryallerin dokuya tutunmasını sağlayan kimyasal bağ çeşitleri gibi konular verilmekte ve daha sonraki sınıflarda alınan tıp ve diş hekimliği derslerine temel teşkil eden konular öğretilmektedir.Biyokimya derslerinde ise, insan vücudunda yer alan makromoleküllerin yapıları, metabolizmaları ve hastalıkların temelinde yatan biyokimyasal mekanizmalar öğretilerek, diş hekimlerine tıbbın temeline ait bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir. Bunların yanında “ağız biyokimyası” başlığı altında ise diş hekimliği alanına giren ağız ve dişlere ait yumuşak ve sert dokularla , tükürük ve dişeti oluğu sıvısı gibi vücut sıvılarının bileşimleri ve metabolizmaları anlatılmaktadır. Fakültemizde yapılan bilimsel araştırma ve tez çalışmalarına gerek teorik ve gerekse metodolojik yönden bilim dalımızda destek verilmektedir.

 

—————————————————————————————————————————————
Eğitim-Öğretim
Eğitim-Öğretim
Fakülte Binasındaki KonumuBiyokimya , İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi içinde yer alan Temel Bilimler binasının 7.katında yer almaktadır. Bilim dalında biri araştırma diğeri rutin olmak üzere 2 laboratuar mevcuttur.Biyokimyanın Eğitim Faaliyetleri

 

Lisans

Organik Kimya

Biyokimya

Yüksek Lisans

Diş Hekimliğinde Temel Biyokimya

Doktora

Diş Hekimliğinde Biyokimya A

Diş Hekimliğinde Biyokimya B

 

—————————————————————————————————————————————
Verilen Hizmetler
Verilen Hizmetler
Biyokimya Bilim Dalının Hasta HizmetleriFakültemiz hastalarının; Kan Glukoz Ölçümü , Kanama Zamanı Ölçümü ve Pıhtılaşma Zamanı Ölçümü gibi kan testleri ve Tükürük Akış Hızı Ölçümü, Tükürük Tamponlama Kapasitesi Ölçümü, Tükürük Şeker Klirens Zamanı Ölçümü, Büyük Tükürük Bezlerinin Fonksiyon Testleri gibi tükürük ile ilgili testler yapılmaktadır.Biyokimya Tarafından Hasta Kabulü

Hasta, Biyokimya Bilim Dalına Oral Diagnoz veya diğer ilgili bilim dallarından Biyokimya Laboratuvar Analiz İstek Formu ve Oral Takip Formu ile gelir. Çalışan ve sevkli olarak gelen yada emekli olan hastalardan sadece SGK tarafından ödenmeyen laboratuar işlemleri için ücret alınmaktadır.

 

 

—————————————————————————————————————————————
Akademik ve İdari Personel
Akademik ve İdari Personel
Prof. Dr. Yegane GÜVEN 
Araş. Gör. Dr. Şule BATU
Laborant Özlem TÜRKER Emeği Geçen Öğretim Üyeleri

Prof.Dr.Mutahhar Yenson (1969-1981)
Prof.Dr.Hikmet Öz ( 1981-1995)

 

 

—————————————————————————————————————————————

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved