Ağız, Diş-Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

Tanıtım-Tarihçe
Tanıtım – Tarihçe
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı fakültemize müracaat eden hastaların ilk muayenelerinin yapıldığı bölümdür.
Oral Diagnoz Kliniğinde hastaların ilk muayeneleri yapılır. Muayene olabilmek için hastalar telefonla randevu almış, randevu günü kayıt bölümüne başvurarak sisteme kaydolmuş olmalıdır. İlk muayenede görevli diş hekimi tarafından tıbben acil muayenesi gerekli görülen öncelikli hastalar telefonla randevu almadan kayıt edilerek muayeneye alınırlar. Bu muayene sırasında;
Hastaların genel sağlık durumları ile diş hekimliği uygulamalarında risk oluşturabilecek sistemik rahatsızlıkları sorgulanır.
Radyolojik tetkik gerekiyorsa, hastalar Radyoloji Kliniğine yönlendirilir.
Biyokimya, mikrobiyoloji, hematoloji gibi yardımcı laboratuar muayeneleri gerekiyorsa, ilgili laboratuarlara sevk edilir.
Klinik bulgular, röntgen ve laboratuar sonuçları ile birleştirilir ve hastanın tedavi planlaması düzenlenir. Daha sonra hasta tedavi görmesi gereken kliniklere yönlendirilir. Kliniğimize başvurmakla birlikte, tıbbi tedavi gereksinimi olduğu anlaşılan hastalar ilgili tıbbi kliniklere yönlendirilirler.
Radyoloji kliniğinde ise hastanın hekimler tarafından istenilen röntgen tetkikleri yapılır.
Özel radyolojik tetkikler için hasta tıbbi radyoloji kliniklerine yönlendirilir.
DİKKAT!! Radyolojik tetkikler sırasında baş-boyun bölgesinde hiçbir metal eşyanın olmaması zorunludur. Fakültemize gelirken mümkünse küpe, kolye, piercing, toplu/çengelli iğne, metal aksamı bulunan toka gibi aksesuarlarınızı lütfen takmayınız. Bunları taşıyorsanız tetkik öncesinde lütfen çıkartınız. Eşyalarınızı personel kıyafeti de taşısa, tanımadığınız kimselere emanet etmeyiniz.
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı fakültemizin 4., 5.-6. ve 7.-8. yarıyıllarında diş hekimi adaylarına lisans dersleri, mezun diş hekimlerine de doktora eğitimi vermektedir.
Tarihçe Oral Diagnoz ilk kez ABD New York Columbia Üniversitesi klinik araştırma laboratuarı ve mezuniyet eğitim başkanı Dr. Daniel Ziskin tarafından 1930 yılında bir birim olarak kurulmuştur.
X-ışınlarının 25 Aralık 1895 yılında Willhelm Conrad Röntgen tarafından keşfinden 15 gün sonra Alman diş hekimi Otto Walkhoff ilk dental görüntüleri almayı başarmış ve diş hekimliğinde radyolojinin temelini atmıştır. Daha sonra Amerikalı diş hekimi Rollins ilk kez Radiodontia isimli bir kürsü oluşturmuştur.
Ülkemizde ise Oral Diagnoz, dersi her kürsünün müfredat programında ayrı ayrı anlatılmaya başlanmış, bu ders ilk kez 1963-64 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde Oral Diagnoz adıyla Tedavi Kürsüsünden Prof. Dr. Erdem Yarkut tarafından müstakil bir ders olarak verilmeye başlanmıştır.
Radyoloji dersi ise ilk kez 1933 Üniversite Reformu sonrasında önce Prof. Selahattin Mehmet Berk, daha sonra da başasistan Galip Abdi Rona tarafından Fakültemizde verilmeye başlanmıştır. Galip Abdi Rona’nın ayrılmasıyla yöneticisiz kalan birim, zamanın tedris direktörü Prof. Alfred Kantorowicz’in isteği ile Tedavi Kürsüsüne bağlanmış, dersleri de 1970 yılına kadar Prof. Dr. Suat İsmail Gürkan tarafından verilmiş, bundan sonra da Doç. Dr. Gündüz Şekip Bayırlı tarafından anlatılmaya başlanmıştır.
Bu birim uzun yıllar değişik zamanlarda Cerrahi ve Tedavi Kürsülerine bağlı olarak faaliyet gösterdikten sonra, Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Erdoğan Turgut’un Amerika’da Oral Diagnoz ve Radyoloji alanında yaptığı çalışmaları tamamlayarak ülkemize dönmesiyle, 1973 yılında aynı üniversitede Oral Diagnoz ve Oral Radyoloji adında iki bilim dalı kurulmuştur. Prof. Dr. Erdoğan Turgut’un gayretleri ile bu iki bilim dalı, 1982 yılında YÖK tarafından Oral Diagnoz ve Radyoloji Bilim Dalı adı altında birleştirilmiş ve tüm diş hekimliği fakültelerinde olduğu gibi, Fakültemizde de Prof. Dr. Gündüz Şekip Bayırlı’nın başkanlığını yaptığı Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalına bağlanmış, Bilim Dalı Başkanlığına da Doç. Dr. Seçkin Dindar atanmıştır.
1987 yılında Oral Diagnoz ve Radyoloji Bilim Dalı Başkanlığına Doç. Dr. Mehmet Şükrü Şirin getirilmiştir. Diş hekimliği eğitiminde tanı ve tedavi planlaması alanında çok önemli bir misyon üstlenen bu bilim dalı, 08.06.1995 tarihli YÖK kararıyla Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı adı altında bağımsız bir yapıya kavuşmuş ve Bilim Dalı Başkanlığına atandıktan kısa bir süre sonra profesörlüğe yükselen Prof. Dr. Mehmet Şükrü Şirin ilk Anabilim Dalı Başkanı olmuştur.
Nihayet 2010 yılında YÖK kararıyla Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalının adı Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi olarak değiştirilmiş, ancak içeriği aynı kalmıştır.
2011 yılında 6225 sayılı yasa ile aynı adla diş hekimliğinde belirlenen 8 uzmanlık alanından biri olmuştur.
Fakültemiz Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Başkanları
Prof. Dr. Mehmet Şükrü Şirin 1995-2009
Prof. Dr. İlknur Özcan 2009-2011
Prof. Dr. Tamer Lütfi Erdem 2011-2013
Prof. Dr. İlknur Özcan 2013-2015
Dr. Taha Emre KÖSE 2015-2016
Prof. Dr. İlknur Özcan 2016-
—————————————————————————————————————————————
Eğitim-Öğretim
Eğitim-Öğretim
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Fakültemiz lisans öğrencilerine 4., 5.-6. ve 7.-8. yarıyıllarda Oral Diagnoz ve Diş Hekimliği Radyolojisi derslerini vermektedir.
Lisans Programı
Teorik eğitim :
4. Yarıyıl- Oral Simülasyon ve Kliniğe Giriş
Oral Diagnoza Giriş, Hasta Değerlendirilmesi, Anamnez
İntraoral ve Ekstraoral Muayene Yöntemleri
Tanıya Yardımcı Radyolojik ve Laboratuvar Bulguları
Kardiyovasküler ve Endokrin Sistem Hastalıkları ve Diş Hekimi Yaklaşımı
Solunum Sistemi Hastalıkları ve Diş Hekimi Yaklaşımı
Hamilelikte Diş Hekimi Yaklaşımı
Nörolojik ve Kan Hastalıkları ve Diş Hekimi Yaklaşımı
Böbrek Hastalıkları ve Diş Hekimi Yaklaşımı
Ağrı ve Yönetimi
Kemoterapi ve Radyoterapi Gören Hastalarda Diş Hekimi Yaklaşımı
Hepatitler ve Diş Hekimi Yaklaşımı
Tedavi Planlaması (İdeal Tedavi Planlaması, Alternatif Tedavi Planlaması, Acil Tedavi Planlaması)

5.-6. Yarıyıl-Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
Radyolojinin Tarihçesi ve Radyasyon Fiziği
Radyasyon Biyolojisi ve Radyasyondan Korunma Prensipleri
Projeksiyon Geometrisi ve Radyolojik Tetkiklerde Enfeksiyon Kontrolü
İntraoral ve Ekstraoral Görüntüleme Teknikleri
Radyografik Anatomi
Panoramik Radyografi Prensipleri ve Klinik Uygulamaları
Dijital Görüntüleme Teknikleri
Diş Hekimliğinde Kullanılan İleri Görüntüleme Yöntemleri
CBCT ve BT Prensipleri ve Klinik Uygulamaları
USG ve MRG Prensipleri ve Klinik Uygulamaları
PET ve Sintigrafi Prensipleri ve Klinik Uygulamaları
İmplant Radyolojisi
7.-8. Yarıyıl- DİŞ HEKİMLİĞİ RADYOLOJİSİ
Radyolojik Artefaktlar
Çenelerde Görülen Enflamatuar Hastalıklarının Klinik ve Radyolojik Bulguları ve Değerlendirilmesi
Çenelerde Görülen Kistler ve Kistik Oluşumların Klinik ve Radyolojik Bulguları ve Değerlendirilmesi
Çenelerde Görülen Tümörler ve Tümöral Oluşumların Klinik ve Radyolojik Bulguları ve Değerlendirilmesi
Paranazal Sinüslerin Radyolojik Olarak İncelenmesi ve Hacim Ölçümleri
Tükürük Bezi Hastalıkların Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi
Yumuşak Doku Kalsifikasyonlarının Klinik ve Radyolojik Bulguları ve Değerlendirilmesi
Çenelerde Görülen Fibroosseöz Lezyonların Klinik ve Radyolojik Bulguları ve Değerlendirilmesi
Çürük Lezyonları, Endodonti ve Periodontal Hastalıkların Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi
Dental Anomaliler ve Çene Yüz Travmalarının Klinik ve Radyolojik Bulguları ve Değerlendirilmesi
TME Radyolojisi
Vaka Tartışmaları, Radyolojik Raporlama ve Dental Radyolojik Algoritma

10.yarıyıl- MUAYENEHANE YÖNETİMİ
DOKTORA PROGRAMI
Zorunlu Ders Adı
SEMİNER ODR200
ORAL DİAGNOZ – 1 ODR201
ORAL DİAGNOZ – 2 ODR202
ORAL DİAGNOZ – 3 ODR203
ORAL DİAGNOZ – 4 ODR204
DİŞHEKİMLİĞİ RADYOLOJİSİ – 1 ODR205
DİŞHEKİMLİĞİ RADYOLOJİSİ – 2 ODR206
DİŞHEKİMLİĞİ RADYOLOJİSİ – 3 ODR207
DİŞHEKİMLİĞİ RADYOLOJİSİ – 4 ODR208
Seçmeli Ders Adı
ORAL DİAGNOZ TARTIŞMALARI ODR209
RADYOLOJİ TARTIŞMALARI ODR210
TEMPOROMANDİBULER EKLEM HASTALIKLARINDA TANI – 1 ODR211
TEMPOROMANDİBULER EKLEM HASTALIKLARINDA TANI – 2 ODR212
TEMPOROMANDİBULER EKLEM RADYOLOJİSİ – 1 ODR213
TEMPOROMANDİBULER EKLEM RADYOLOJİSİ – 2 ODR214
Araştırma
Anabilim Dalımız bünyesinde bu güne kadar olduğu gibi, günümüzde de uluslar arası indekslere ve Türk tıp dizinine giren bilimsel dergilerde yayınlanmak üzere hazırlanan araştırmalar, olgu takdimleri ve projelerle ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bunların yanında eğitim ve hasta hizmetleri dışındaki zamanlarda literatür seminerleri ve vaka toplantıları düzenlenmektedir.

—————————————————————————————————————————————
Akademik ve İdari Personel

Akademik ve İdari Personel

Prof. Dr. İlknur ÖZCAN (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Neslihan ŞENEL
Dr. Hülya ÇAKIR KARABAŞ

Uzmanlık Öğrencisi Dt. Sevde GÖKSEL
Uzman Dt. Beliz GÜRAY
Araştırma GÖrevlisi Dt. Sedef Ayşe TAŞYAPAN
Doktora Öğrencisi Dt. Murat Mert ATAPEK
Doktora Öğrencisi Dt. Gürkan ÜNSAL
Doktora öğrencisi Ahmet Faruk ERTÜRK (Doktora Öğrencisi)
Dişhekimi Gülfer ALTANKAYA (657 Sayılı Kanun ile çalışan Dişhekimi)
Dişhekimi Yusuf ERBAY (657 Sayılı Kanun ile çalışan Dişhekimi)

Röntgen Teknisyeni Nilgün SAZAK EKİNCİ
Röntgen Teknisyeni Özgül DAYAKOĞLU
Röntgen Teknisyeni Nergiz ÇAĞLAR
Röntgen Teknisyeni Yeliz DOĞANAY KARA
Röntgen Teknisyeni Mesude YAREN
Röntgen Teknisyeni Habibe KARATAŞ
Sekreter Sevinç AKTAŞ
Hemşire Nejla ŞENTÜRK
Memur Faruk BAYDERE
Hizmetli Murat ÜLKÜCÜ
Hizmetli Akgül ŞİMŞEK

————————————————————————————————————————————–

Yönetim Şeması
Doktora Eğitimini Tamamlayan Diş Hekimleri
Yönetim Şeması
Yenileniyor.
—————————————————————————————————————————————
Doktora Eğitimini Tamamlayan Diş Hekimleri
Yenileniyor.
—————————————————————————————————————————————

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved